Οίκος του Λίμπουργκ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Γενεαλογία του Οίκου του Λίμπουρκ-Αρλόν==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | ΒαΑ |ΒαΑ=[[Βάλεραν Α΄ του Λίμπουρκ|Βάλεραν Α΄]]<br>κόμης του Λίμπουρκ, Αρλόν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Ερρ |Ερρ=[[Ερρίκος της Κάτω Λωρραίνης|Ερρίκος]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | Σιμ |Βαλ=[[Βάλεραν της Κάτω Λωρραίνης|Βάλεραν]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης|Σιμ=[[Σίμων της Ιερουσαλήμ|Σίμων]]<br>κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΒ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Λίμπουρκ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΓ |ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Λίμπουρκ|Ερρίκος Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΒαΓ |ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λίμπουρκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΔ | | ΕρΕ | | ΓκΑ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Λουξεμβούργου|ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]|ΓκΑ=[[Γκέραρτ Α΄]]<br>κόμης του Ντυρμπουά}}
{{familytree | |) | | | |,|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Βαλ | | ΑδΖ |Βαλ=[[Βάλεραν Δ΄ του Λίμπουρκ|Βάλεραν Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΑδΖ=[[Αδόλφος Ζ΄ του Μπερκ|Αδόλφος Ζ΄]]}}
{{familytree | | | | | |),|-|-|-|v|-|-|-|.(}}
{{familytree | | | | | ΑδΗ | | ΓοΑ | | Ερρ |ΑδΗ=[[Αδόλφος Η΄ του Μπερκ|Αδόλφος Η΄]]<br>κόμης του Μπερκ|ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ του Μπερκ|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Μπερκ|Ερρ=[[Ερρίκος του Βίνντεκ|Ερρίκος]]<br>κύριος του Βίνντεκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΑδΘ |ΑδΘ=[[Αδόλφος Θ΄ του Μπερκ|Αδόλφος Θ΄]]<br>κόμης του Μπερκ}}
{{familytree/end}}