Οίκος του Λίμπουργκ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | Βαλ | | Σιμ | | ΚοΑ |Βαλ=[[Βάλεραν της Κάτω Λωρραίνης|Βάλεραν]]<br>δούκας της Κάτω Λωρραίνης,<br>Β΄ κόμης του Λίμπουρκ|Σιμ=[[Σίμων της Ιερουσαλήμ|Σίμων]]<br>κοντόσταυλος της Ιερουσαλήμ|ΚοΑ=''[[Κορράδος Α΄ του Λουξεμβούργου|Κορράδος Α΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Αρντέν|ΟΙΚΟΣ ΑΡΝΤΕΝ]]''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΒ | | ΓοΑ |~| Εζν |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Λίμπουρκ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΓοΑ=''[[Γοδεφρείδος Α΄ του Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ<br>ΟΙΚΟΣ ΝΑΜΥΡ''|Εζν=''Ερμεζίνντα των Αρντέν<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΓ | | ΕρΔ |ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Λίμπουρκ|Ερρίκος Γ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΕρΔ=''[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ''}}