Νόμος των πραγματικά μεγάλων αριθμών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων