Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

! align=center |Σταθμοί
! align=center |Αριθμός συρμών<br/>ανά μέρα
! align=center |Πρόγραμμα
|-
! [[Γραμμή 1 (Προαστιακός Αθήνας)|Π1]]
| align="center" |19
| align="center" |17 ανά μέρα
| align="center" |[http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2014/03/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9F-%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2017.pdf]
|-
! [[Γραμμή 2 (Προαστιακός Αθήνας)|Π2]]
| align="center" |20
| align="center" |18 ανά μέρα
| align="center" |[http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2014/03/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%9A%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%9F-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2017.pdf]
|-
! [[Γραμμή 3 (Προαστιακός Αθήνας)|Π3]]
| align="center" |19
| align="center" |10 ανά μέρα
| align="center" |[http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2014/03/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2017.pdf]
|-
! [[Γραμμή 4 (Προαστιακός Αθήνας)|Π4]]
| align=center |11
| align="center" |16 ανά μέρα
| align="center" |[http://www.trainose.gr/wp-content/uploads/2014/03/%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-%CE%A7%CE%91%CE%9B%CE%9A%CE%99%CE%94%CE%91-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91_%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2017.pdf]
|}
 
Ανώνυμος χρήστης