Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | | | |!| |}}
{{familytree | | | | | | | | | | | |!| |}}
{{familytree | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ |v| Στέ | | Κων |-| Αλα | | Ερρ |v| Ματ |Ροβ=[[Ροβέρτος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]|Στέ=[[Στέφανος Β΄ του Μπλουά]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]|Αλα=[[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135|Ματ=[[Ματθίλδη της Σκωτίας]]}}
{{familytree | | | |!| | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|-|-|(| |}}
{{familytree | | | Γου | | | | | | | | Γού | | Θεο | | Στέ | | Γοδ |v| Αυτ | | Άντ | | | | |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Γού=[[Γουλιέλμος, κόμης του Σαλλί]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Θεο=[[Θεοβάλδος Β΄ της Καμπανίας|Θεοβάλδος ο Μέγας]]<br>κόμης της Καμπανίας<br>1125 - 1151<br>κόμης του Μπλουά<br>1107 - 1151|Στέ=[[Στέφανος της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1135 - 1154<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1135 - 1144|Γοδ=[[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Πλανταγενέτης]]<br>κόμης του Ανζού<br>1129 - 1151<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1144 - 1150|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη]]|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| |}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Μπλ | | | | Ερρ | | Γοδ | | Γου |Μπλ=.....<br>[[Οίκος του Μπλουά|ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΑ]]|Ερρ=[[Ερρίκος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1154 - 1189<br>δούκας της Νορμανδίας και κόμης του Ανζού<br>1151 - 1189|Γοδ=[[Γοδεφρείδος της Νάντης]]|Γου=[[Γουλιέλμος Ι΄ του Πουατιέ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ανζ | |Ανζ=.....<br>[[Οίκος του Ανζού|ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΤΑΓΕΝΕΤΩΝ]]}}
{{familytree/end}}