Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡοΝ |ΡοΝ=[[Ρόλλο της Νορμανδίας]]<br>κόμης της Ρουέν<br>886 - 927}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΓοΑ | | Αδέ |v~| Γου |ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ της Νορμανδίας]]<br>κόμης της Ρουέν<br>927 - 942|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας]]|Γου=[[Γουλιέλμος Γ΄ της Ακουιτανίας]]<br>δούκας της Ακουιτανίας<br>935 - 963}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡιΑ | | | | Που |ΡιΑ=[[Ριχάρδος Α΄ της Νορμανδίας]]<br>κόμης της Ρουέν<br>942 - 966|Που=.....<br>[[Οίκος του Πουατιέ|ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΑΤΙΕ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΡιΒ | | Ροβ | | Μαζ | | Έθε |v~| Έμμ |v~| Κνο | | Γοδ | | | | | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασιλιάς της Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ε}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | |, |- |- |- |( | | | |! | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Ριχ | | Ρόβ | | Βαλ| | | | | Εδο| | | Άλφ| | | Αρθ| | | | | | | | | Γιλ | | | | | | Ροβ | | | | | | Γου | | Ουγ | |Ριχ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Βαλ=[[Βαλδουίνος Ε΄ της Φλάνδρας]]<br>κόμης της Φλάδρας<br>1035 - 1067|Εδο=[[Εδουάρδος ο Εξομολογητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1042 - 1066|Άλφ=[[Άλφρεντ Έθελινγκ]]|Αρθ=[[Αρθακανούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1040 - 1042<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1035 - 1042|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν]]|Ροβ=[[Ροβέρτος του Ε]]|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |) |- |- |- |v |- |- |- |. | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Γού |v~| Ματ | | Βάλ| | | Ροβ| | | | | | | | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Βάλ=[[Βαλδουίνος ΣΤ΄ της Φλάνδρας]]<br>κόμης της Φλάδρας<br>1067 - 1070<br>κόμης του Αινώ<br>1051 - 1070|Ροβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Φλάνδρας|Ροβέρτος της Φριζίας]]<br>κόμης της Φλάδρας<br>1071 - 1093|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]|Βαλ=[[Βαλδουίνος ΦιτσΓκίλμπερτ]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε]]|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν]]|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν]]|Μαν=[[Μανασσής του Σουασόν]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | |! | | | | | |!| | | |! | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | | ,| -| -| -| v| -| -| -| +| -|!-| -| v| -| -| Αιν -| v| Φλά -| -| -| -|-|-|-|.| | | | | | | Βάλ | | Γιλ | | Ροβ | | | | | | Ρεν | |Αιν=.....<br>[[Οίκος της Φλάνδρας|ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΝΩ]]|Φλά=.....<br>[[Οίκος της Φλάνδρας|ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ]]|Βάλ=[[Βάλτερ του Κλερ]]|Γιλ=[[Γιλβέρτος ΦιτσΡίτσαρντ]]|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν]]}}
{{familytree | | | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ |v| Στέ | | Κων |-| Αλα | | Ερρ |v~| Ματ |Ροβ=[[Ροβέρτος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]|Στέ=<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]|Αλα=[[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135|Ματ=[[Ματθίλδη της Σκωτίας]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | |!| |}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | |! | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(|}}
{{familytree | Γου | | Γου| | | | | | | | | Γού| | | Θεο| | | Στέ| | | Γοδ |v | Αυτ | | Άντ | | | | |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|ΓούΑυτ=[[Γουλιέλμος,Αυτοκράτειρα κόμης του ΣαλλίΜατθίλδη]]<br>κόμης του Μπλουά<brsmall>1089 - 1102|Θεο=[[Θεοβάλδος Β΄ της Καμπανίας|Θεοβάλδος ο Μέγας]]<br>κόμης της Καμπανίας<br>1125 - 1151<br>κόμης του Μπλουά<br>1107 - 1151|Στέ=[[Στέφανος της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1135 - 1154<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1135 - 1144|Γοδ=[[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Πλανταγενέτης]]<br>κόμης του Ανζού<br>1129 - 1151<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1144 - 1150|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη]]|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν]]}}
{{familytree | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ |v| Στέ | | Κων |-| Αλα | | Ερρ |v| Ματ |Ροβ=[[Ροβέρτος Γ΄ της Νορμανδίας]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]|Στέ=[[Στέφανος Β΄ του Μπλουά]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]|Αλα=[[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135|Ματ=[[Ματθίλδη της Σκωτίας]]}}
{{familytree | | | |!| | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|-|-|(| |}}
{{familytree | | | Γου | | | | | | | | Γού | | Θεο | | Στέ | | Γοδ |v| Αυτ | | Άντ | | | | |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Γού=[[Γουλιέλμος, κόμης του Σαλλί]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Θεο=[[Θεοβάλδος Β΄ της Καμπανίας|Θεοβάλδος ο Μέγας]]<br>κόμης της Καμπανίας<br>1125 - 1151<br>κόμης του Μπλουά<br>1107 - 1151|Στέ=[[Στέφανος της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1135 - 1154<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1135 - 1144|Γοδ=[[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Πλανταγενέτης]]<br>κόμης του Ανζού<br>1129 - 1151<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1144 - 1150|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη]]|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| |}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Μπλ | | | | Ερρ | | Γοδ | | Γου |Μπλ=.....<br>[[Οίκος του Μπλουά|ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΑ]]|Ερρ=[[Ερρίκος Β΄ της Αγγλίας]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1154 - 1189<br>δούκας της Νορμανδίας και κόμης του Ανζού<br>1151 - 1189|Γοδ=[[Γοδεφρείδος της Νάντης]]|Γου=[[Γουλιέλμος Ι΄ του Πουατιέ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ανζ | |Ανζ=.....<br>[[Οίκος του Ανζού|ΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΤΑΓΕΝΕΤΩΝ]]}}
{{familytree/end}}