Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα»

Διόρθωση/Προσθήκη πηγών
(→‎Αποστολή των ΑΕΙ: αλλαγές ν. 4485/2017)
(Διόρθωση/Προσθήκη πηγών)
{{πηγές|11|04|2015}}
'''Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα''' ('''ΑΕΙ''') ονομάζονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση. Τα ΑΕΙ είναι νομικάΝομικά πρόσωπαΠρόσωπα δημοσίουΔημοσίου δικαίουΔικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα.<ref name="EEP - Prosonta">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/HQFLevels |title=Επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων - ΔΟΑΤΑΠ |language= |date=2018 |publisher=www.eoppep.gr}}</ref> <ref name="DOATAP - Tertiary">{{Cite web|url=http://www.doatap.gr/gr/trito.php |title=Δομή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΔΟΑΤΑΠ |language= |date=2018 |publisher=www.doatap.gr}}</ref> <ref name="EOPPEP - Tertiary">{{Cite web|url=http://proson.eoppep.gr/el/EducationalSectors/Details/50 |title=Εκπαιδευτικός Τομέας: Ανώτατη Eκπαίδευση |language= |date=2018 |publisher=proson.eoppep.gr}}</ref>
 
Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
 
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ==
Όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι δημόσια.
 
Η φοίτηση στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές είναι τετραετής, εκτός από τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, τη Γεωπονική, την Οδοντιατρική, τη Φαρμακευτική και την Καλών Τεχνών, στις οποίες είναι πενταετής, ενώ στην Ιατρική Σχολή η φοίτηση είναι εξαετής.
 
# [[Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών]] (Α.Σ.Κ.Τ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of ASFA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_SCHOOL%20OF%20FINE%20ARTS.pdf |title=Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]] (Α.Π.Θ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_ARISTOTLE%20UNIVERSITY%20OF%20THESSALONIKI.pdf |title=Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Ε.Κ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_EKPA.pdf |title=Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Ε.Μ.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of NTUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_NTUA.pdf |title=Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Γ.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_AGRICULTURAL%20UNIVERSITY%20OF%20ATHENS%20.pdf |title=Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πατρών]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UPatras">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20PATRAS.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πατρών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Κρήτης]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoC">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20CRETE.pdf |title=Πανεπιστήμιο Κρήτης - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πολυτεχνείο Κρήτης]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of TUC">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_TECHNICAL%20UNIVERSITY%20OF%20CRETE.pdf |title=Πολυτεχνείο Κρήτης - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoΙ">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20IOANNINA.pdf |title=Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης]] (Δ.Π.Θ.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoΙ">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20IOANNINA.pdf |title=Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UTH">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THESSALY.pdf |title=Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] (Ο.Π.Α.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of AUEB">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_OPA.pdf |title=Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πάντειο Πανεπιστήμιο|Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών]] (Πάντειος) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of Panteion">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_PANTEION%20UNIVERSITY.pdf |title=Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πειραιώς]] (ΠΑΠΕΙ) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UniPi">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20PIRAEUS.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]] (ΠΑΜΑΚ) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoM">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20MACEDONIA.pdf |title=Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoWM">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20WESTERN%20MACEDONIA.pdf |title=Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UoP">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THE%20PELOPONNESE.pdf |title=Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Πανεπιστήμιο Αιγαίου]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of UAegean">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_UNIVERSITY%20OF%20THE%20AEGEAN.pdf |title=Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Ιόνιο Πανεπιστήμιο]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of IonioUni">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_IONIAN%20UNIVERSITY.pdf |title=Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of HUA">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_HAROKOPIO%20UNIVERSITY.pdf |title=Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο]] (Ε.Α.Π.) <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of HOU">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_HELLENIC%20OPEN%20UNIVERSITY.pdf |title=Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
# [[Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος]] <ref name="HQA External Evaluation Institutional Report of IHU">{{Cite web|url=https://www.adip.gr/instevalreports/FINAL%20EXTERNAL%20EVALUATION%20REPORT_INTERNATIONAL%20HELLENIC%20UNIVERSITY.pdf |title=Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΔΙΠ |language=en |date=2016 |publisher=www.adip.gr|}}</ref>
 
=== Καταργηθέντα Iδρύματα ===
Το 2013 καταργήθηκαν το [[Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας]] και το [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας]],ενώ τα τμήματά τους εντάχθηκαν σε άλλα πανεπιστήμια.<ref name="ATHENA Plan">{{Cite web|url=http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9325 |title=Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - Υπουργείο Παιδείας |date=2013}}</ref> <ref name="ATHENA Plan Press">{{Cite web|url=http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130131_sxedio_athhna_deltio_typoy.pdf |title=Δελτίο Τύπου - Σχέδιο ΑΘΗΝΑ |date=2013-01-31 |publisher=www.minedu.gov.gr}}</ref>
 
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα ==
 
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας]]
#[[ΤΕΙ Πειραιά|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας]]
#[[ΤΕΙ Ηπείρου|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου]]
#[[Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης]]
#[[ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας]] με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας|ΤΕΙ Λαμίας]] και [[ΤΕΙ Χαλκίδας]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας]]
#[[ΤΕΙ Ιονίων Νήσων|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης]]
#[[ΤΕΙ Πελοποννήσου|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας]] με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών|ΤΕΙ Πατρών]] και [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου|ΤΕΙ Μεσολογγίου]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας]]
#[[Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]]
 
== Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης ==
 
== Παραπομπές ==
{{Reflist|2}}
<references />
 
== Δείτε επίσης ==
* [[Κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης]]
 
== Εξωτερικοί σύνδεσμοι ==
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ==
# [[Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] [http://www.uoa.gr]
# [[Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο]] (Ε.Μ.Π) [http://www.ntua.gr]
# [[Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] [http://www.aua.gr]
# [[Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών]] [http://www.aueb.gr]
# [[Πάντειο Πανεπιστήμιο|Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών]] [http://www.panteion.gr]
# [[Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών]] [http://www.asfa.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Πειραιώς]] [http://www.unipi.gr]
# [[Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]] [http://www.auth.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]] [http://www.uom.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας]] [http://www.uowm.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Πατρών]] [http://www.upatras.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου]] [http://www.uop.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων]] [http://www.uoi.gr]
# [[Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης]] [http://www.duth.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Κρήτης]] [http://www.uoc.gr]
# [[Πολυτεχνείο Κρήτης]] [http://www.tuc.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Αιγαίου]] [http://www.aegean.gr]
# [[Ιόνιο Πανεπιστήμιο]] [http://www.ionio.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας]] [http://www.uth.gr]
# [[Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο]] [http://www.hua.gr]
# [[Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο]] [http://www.eap.gr]
# [[Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος]] [http://www.ihu.edu.gr]
 
* [https://www.adip.gr/gr/index.php ΑΔΙΠ - Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση] {{gr}} {{en}}
== Κατάλογος Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα ==
* [https://eudoxus.gr/ ΕΥΔΟΞΟΣ - Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων]
 
* [https://grnet.gr/ ΕΔΕΤ - Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας]][http://www.teiath.gr]
* [http://www.minedu.gov.gr/aei-9/stratigiki-aei Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας]
#[[ΤΕΙ Πειραιά|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά]] [http://www.teipir.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας]][http://www.teikoz.gr/]
#[[ΤΕΙ Ηπείρου|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου]][http://www.teiep.gr/]
#[[Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης]][http://www.teithe.gr/]
#[[ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας]][http://www.teiste.gr/] με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας|ΤΕΙ Λαμίας]] και [[ΤΕΙ Χαλκίδας]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας]][http://www.teilar.gr/]
#[[ΤΕΙ Ιονίων Νήσων|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων]][http://www.teiion.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης]][http://www.teikav.edu.gr/el/]
#[[ΤΕΙ Πελοποννήσου|Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου]][http://www.teikal.gr/portal/dt?provider=Central_el]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης]][http://www.teicrete.gr/]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας]][http://www.teimes.gr/] με συγχώνευση των [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών|ΤΕΙ Πατρών]] και [[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου|ΤΕΙ Μεσολογγίου]]
#[[Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας]][http://www.teiser.gr/]
#[[Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης]][http://www.aspete.gr/]
 
==Καταργηθέντα==
# [[Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας]] [http://www.ucg.gr]
# [[Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας]] [http://www.uwg.gr]
 
== Δείτε επίσης ==
* [[Κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης]]
 
{{Ελληνικό πανεπιστήμιο}}
 
 
{{επέκταση}}
38

επεξεργασίες