Οίκος των Ετσονιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Γενεαλογία των Ετσονιδών==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | ΕρΑ |ΕρΑ=[[Έρενφρητ Α΄]]<br>κόμης του Μπλης, Μάας, Κέλνταχ, Μπονν, Σαρμουά<br>'''ΟΙΚΟΣ ΕΤΣΟΝΙΔΩΝ'''}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕμΑ | | ΧεΑ |ΕμΑ=[[Έμπερχαρτ Α΄ του Μπόννγκαου|Έμπερχαρτ Α΄]]<br>κόμης του Μπόννγκαου|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Κολωνίας|Χέρμαν Α΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΕρΒ |ΕρΒ=[[Έρενφρητ Β΄]]<br>κόμης του Κέλνταχ, Μπονν, Τσούλπιχ, κά}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | Θφν | | ΧεΑ |Θφν=[[Θεοφανώ Σκλήραινα|Θεοφανώ των Σκληρών]]<br><small>σύζ. [[Όθων Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Όθων Β΄]]<br>βασ. της Γερμανίας|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Λοθαριγγίας|Χέρμαν Α΄]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας}}
{{familytree | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | Ματ |~| Ετσ | | | | | | | | | | ΧεΑ | | | | | | ΑδΑ |Ματ=[[Ματίλντε της Σαξωνίας|Ματθίλδη των Οθωνιδών]]|Ετσ=[[Έτσο της Λοθαριγγίας|Έτσο]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας|ΧεΑ=[[Χέτσελιν Α΄]]<br>κόμης του Τσούλπιχ|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ της Λοθαριγγίας|Αδόλφος Α΄]]<br>κόμης του Κέλνταχ<br>[[Οίκος του Μπερκ|ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΚ]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιο | | ΟθΒ | | ΧεΒ | | ΕρΑ | | ΚοΓ | | ΑδΒ |Λιο=[[Λιούντολφ της Λοθαριγγίας|Λιούντολφ]]<br>κόμης του Τσούτφεν|ΟθΒ=[[Όθων Β΄ της Σουαβίας|Όθων Β΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ της Κολωνίας|Χέρμαν Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ της Λοθαριγγίας|Ερρίκος Α΄]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας|ΚοΓ=[[Κορράδος Γ΄ της Καρινθίας|Κορράδος Γ΄]]<br>δούκας της Καρινθίας|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ της Λοθαριγγίας|Αδόλφος Β΄]]<br>κόμης του Κέλνταχ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΚοΑ | | | | | | | | | | ΧεΒ | | | | | | ΑδΑ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Βαυαρίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Βαυαρίας|ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ της Λοθαριγγίας|Χέρμαν Β΄]]<br>παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Μπερκ|Αδόλφος Α΄]]<br>κόμης του Μπερκ}}
{{familytree/end}}