Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μετατόπιση συμφώνων στις γερμανικές γλώσσες»

Ετικέτα: επεξεργασία κώδικα 2017
== Βιβλιογραφία ==
* Beekes R.S.P., 1995: ''Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction.'' The Hague (ελλ. μτφρ. Θεσσαλονίκη 2004).
* Cercignani, Fausto, 1979: ''The Consonants of German: Synchrony and Diachrony'', Milano.
* Hoad T.F., 1986: ''The Concise Oxford Dictionary of English Etymology''. Oxford.
* Kluge F. & Seebold E., 2002 (24η έκδ.): ''Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache''. Berlin.
* Meillet A., 1937 (8η έκδ): ''Introduction à l’étude comparative des langues indoeuropéennes''. Paris.
* Meyer H., 1901: «Über den Ursprung der germanischen Lautverschiebung». Στο ''Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsches Literatur'' 45, σελ. 101-28.
* Paul/Wiehl/Grosse, 1989: ''Mittelhochdeutsche Grammatik'', 23, ed., Tübingen.
* Pfeifer W. et al., 1993 (2η έκδ.): ''Etymologisches Wörterbuch des Deutschen''. Berlin.
* Ramat P., 1981: ''Einführung in das Germanische.'' Tübingen.
23

επεξεργασίες