Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΛΛο | | Ερν | | ΡΦε | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρα=[[Φραγκίσκος του Μεράν|Φραγκίσκος]]<br>κόμης του Μεράν|ΛΛο=[[Λεοπόλδος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερν=[[Ερνέστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερνέστος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΦε=[[Αρχιδούκας Ράινερ Φερδινάνδος της Αυστρίας|Ράινερ-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε΄]]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+v|-|-|-|v+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Ροδ | | ΦρΦ | | ΌθΦ | | ΦεΚ |Ροδ=[[Ροδόλφος πρίγκηπας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>διάδοχος|ΦρΦ=[[Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος|ΌθΦ=[[Όθων της Αυστρίας|Όθων-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜΕυ |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜΕυ=[[Μαξιμιλιανός Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Όθω | | | | | | Ροβ | | Φελ | | ΚαΛ | | Ρδλ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>διάδοχος, τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΕ|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=[[Ροδόλφος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Καρ | | Γεω | | Λορ | | | | | | | | | | Συμ |Καρ=[[Κάρολος των Αψβούργων|Κάρολος]]<br>τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Γεω=[[Γεώργιος των Αψβούργων|Γεώργιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λορ=[[Λόρεντς, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Λόρεντς]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Συμ=[[Συμεών, αρχιδούκας της Αυστρίας|Συμεών]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΦεΖ | | ΚΚω | | Αμε | | Ικμ |ΦεΖ=[[Φερδινάνδος Ζβονιμίρ των Αψβούργων|Φερδινάνδος-Ζβονιμίρ]]<br>τιτουλάριος διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας|ΚΚω=[[Κάρολος Κωνσταντίνος των Αψβούργων|Κάρολος-Κωνσταντίνος]]<br>αρχιδούκας των Αωβούργων|Αμε=[[Αμεδαίος, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Αμεδαίος]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ικμ=[[Ιωακείμ, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ιωακείμ]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε}}
{{familytree/end}}
 
62.009

επεξεργασίες