Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | ΙωΓ | | ΑλΕ | | ΕρΓ | | ΕρΔ | | | | | | Αλβ | | ΡοΓ | | ΑλΓ |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΓ=[[Έρικ Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΔ=[[Έρικ Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβ=[[Αλβέρτος του Λύνεμπουρκ|Αλβέρτος]]<br>δούκας του Λύνεμπουρκ|ΡοΓ=[[Ροδόλφος Γ΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | ΕρΕ | | ΙωΔ | | Μαγ | | ΒεΒ |ΕρΕ=[[Έρικ Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΙωΔ=[[Ιωάννης Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Μαγ=[[Μάγκνους της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ, επίσκοπος|Μάγκνους]]<br>επίσκοπος του Κάμμιν & Χίλντεσχαϊμ|ΒεΒ=[[Βερνάρδος Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Βερνάρδος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ |ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Ε΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
65.807

επεξεργασίες