Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

μ
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | Ερρ | | | | | | ΑλΑ |Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | ΑλΒ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Σαξονίας|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΛΑΟΥΕΝΜΠΟΥΡΚ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΤΤΕΝΜΠΕΡΚ}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙωΒ | | ΕρΑ | | ΑλΓ | | | | | | ΡοΑ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Ιωάννης Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΓΚΕΝΤΟΡΦ-ΜΕΛΛΝ|ΕρΑ=[[Έρικ Α΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΡΑΤΣΕΜΠΟΥΡΚ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΡοΑ=[[Ροδόλφος Α΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |,|-|-|-|+v|-|-|-|.(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΕρΒ | | ΡοΒ | | Οθω | | ΒεΑ |ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Αλβέρτος Δ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΕρΒ=[[Έρικ Β΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|Έρικ Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ|ΡοΒ=[[Ροδόλφος Β΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Ροδόλφος Β΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Οθω=Όθων<br>πρίγκιπας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|ΒεΑ=[[Βεγκέσλαος Α΄ της Σαξονίας-Βίττενμπερκ|Βεγκέσλαος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Βίττενμπερκ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
65.513

επεξεργασίες