Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

==Γενεαλογία του Οίκου των Ασκάνια==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | Εζι |Εζι=[[Έζικο του Μπάλλενστετ|Έζικο]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΑΣΚΑΝΙΑ'''}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΑδΒ |ΑδΒ=[[Αδαλβέρτος Β΄ του Μπάλλενστετ|Αδαλβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΕ | | | | | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυ Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | Βα6 | | ΕρΑ | | ΓεΒ | | ΣιΓ | | ΡοΔ | | Μαγ | | ΑδΒ | | Φιλ |Βα6=[[Βάλντεμαρ ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΕρΑ=[[Ερνέστος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ερνέστος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΒ=[[Γεώργιος Β΄ του Ντεσάου|Γεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΓ=[[Σιγισμούνδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΡοΔ=[[Ροδόλφος Δ΄του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ροδόλφος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαγ=[[Μάγκνους του Άνχαλτ-Κέτεν|Μάγκνους]]<br>πρίγκιπαςcanon τουτης Ά.ΚέτενΚολωνίας|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Β΄]]<br>πρίγκιπαςεπίσκοπος του Ά.ΚέτενΜέρσενμπουρκ|Φιλ=[[Φίλιππος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | Βολ | | ΙωΕ | | ΓεΓ | | ΙωΑ |Βολ=[[Βόλφγκανκ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βόλφγκανκ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΓεΓ=[[Γεώργιος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου|ΙωΑ=[[Ιωακείμ Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωακείμ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου}}
65.613

επεξεργασίες