Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | | | | | ΛεΑ | | | | | | | | | | | | | | ΚΦρ | | Λεμ | | | | | | Λεο | | ΑΛο | | ΙΑυ | | ΙΛΒ | | ΧΑυ |ΛεΑ=[[Λεοπόλδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΚΦρ=[[Κάρολος Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Κάρολος-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Τσάιτς-Χόυμ|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσάιτς-Χόυμ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΟΥΜΠΟΥΡΚ-ΧΟΫΜ|Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λεοπόλδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΛο=[[Αύγουστος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΑυ=[[Ιωάννης Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΒ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΧΑυ=[[Χριστιανός Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Χριστιανός-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΓΓο | | ΛεΒ | | Ντη | | ΦΕΕ | | Μαυ | | ΒΦρ | | ΒιΑ | | | | | | | | | | ΚΓΛ | | ΦΕρ | | ΑιΒ | | ΦΑυ |ΓΓο=[[Γουλιέλμος Γουσταύος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γουλιέλμος-Γουσταύος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Ντη=[[Ντήτριχ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ντήτριχ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΕΕ=[[Φρειδερίκος Ερρίκος Ευγένιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Ερρίκος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπαςστρατάρχης τουτης Ά.ΝτεσάουΠρωσίας|Μαυ=[[Μαυρίκιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Μαυρίκιος]]<br>πρίγκιπαςστρατάρχης τουτης Ά.ΝτεσάουΠρωσίας|ΒΦρ=[[Βίκτωρ Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΑ=[[Βίκτωρ Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΚΓΛ=[[Κάρολος Γεώργιος Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Κάρολος-Γεώργιος-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΕρ=[[Φρειδερίκος Έρντμαν του Άνχαλτ-Πλες|Φρειδερίκος-Έρντμαν]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΣ|ΑιΒ=[[File:Heraldic Imperial Crown of Russia.svg|30px]]<br>[[Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας|Αικατερίνη Β΄]] η Μεγάλη<br>αυτ. της Ρωσίας|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΓ | | | | | | | | | | | | | | ΦΑλ | | ΚΛο | | ΦΑδ | | ΑΧΦ | | Λου | | ΦΦε | | Ερρ | | Λδβ |ΛεΓ=[[Λεοπόλδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑλ=[[Φρειδερίκος Αλβέρτος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Φρειδερίκος-Αλβέρτος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΦΑδ=[[Φραγκίσκος Αδόλφος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Φραγκίσκος-Αδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΑΧΦ=[[Αύγουστος Χριστιανός Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Χριστιανός-Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1778-1802)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΦε=[[Φρειδερίκος Φερδινάνδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φρειδερίκος-Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Ερρ=[[Ερρίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Πλες|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | | | | | | | | | | | | | ΑΦΧ | | ΒιΒ | | | | | | | | | | ΛΑΚ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Ά.Ντεσάου|ΑΦΧ=[[Αλέξιος Φρειδερίκος Χριστιανός του Ά.Μπέρνμπουρκ|Αλέξιος-Φρειδερίκος-Χριστιανός]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΒ=[[Βίκτωρ Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|ΛΑΚ=[[Λουδοβίκος Αύγουστος Κάρολος Φρειδερίκος Αιμίλιος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος-Αύγουστος-Κάρολος-Φρειδερίκος-Αιμίλιος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!)| -| -| -| v| -| -| -| .| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΔ | | |ΓΒε | | | | |ΦΑυ | | | | | | ΑΚα |ΛεΔ=[[Λεοπόλδος Δ΄ του Άνχαλτ|Λεοπόλδος Δ΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|ΓΒε=[[Γεώργιος Βερτράνδος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος-Βερτράνδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑΚα=[[Αλέξανδρος Κάρολος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Αλέξανδρος-Κάρολος]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Α΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ}}
82.647

επεξεργασίες