Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | ΕρΒ | | | | | | | | | | ΒεΑ | | | | | | | | | | Ζηγ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Ερρίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Άσερσλαμπεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΕΡΣΛΕΜΠΕΝ|ΒεΑ=[[Βερνάρδος Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ζήγκφρητ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΟθΑ | | ΕρΓ | | ΙωΑ | | ΒεΒ | | | | | | | | | | ΑλΑ |ΟθΑ=[[ΆθωνΌθων Α΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Όθων Α΄]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Ιωάννης Α΄ ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒεΒ=[[Βερνάρδος Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Ερρίκος Γ΄]]<br>πρίγκιπαςcanon του Άνχαλτ-ΆσερσλεμπενΜαγδεβούργου|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | ΟθΒ | | | | | | | | | | ΒεΓ | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΒαΑ |ΟθΒ=[[Όθων Β΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Όθων Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Άσερσλεμπεν|ΒεΓ=[[Βερνάρδος Γ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΑ=[[Βάλντεμαρ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
82.647

επεξεργασίες