Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytree | | | | | ΒεΔ | | ΕρΔ | | ΟθΓ | | | | | | ΑλΓ | | ΙωΒ | | ΒαΒ |ΒεΔ=[[Βερνάρδος Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Όθων Γ΄]]<br> πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΒ=[[Βάλντεμαρ Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Τσερμπστ|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουνεμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.v| -| -| -| .| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΒεΕ | | Βε6 | | ΟθΔ | | | |Ματ | | ΣιΑ | | | | | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΒεΕ=[[Βερνάρδος Ε΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Βε6=[[Βερνάρδος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος ΣΤ¨]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Όθων Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Ματ=Ματίλντα<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΕ | | | | | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυ Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
79.172

επεξεργασίες