Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΙΕρ | | ΒεΖ |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ|ΒεΖ=[[Βερνάρδος Ζ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βερνάρδος Ζ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΑ | | | | | | | | | | | | | | ΧρΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αυγ | | | | | | | | | | Ροδ | | ΛοΑ |ΙΓΑ=[[Ιωάννης Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ|ΧρΑ=[[Χριστιανός Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Χριστιανός Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ-ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Αυγ=[[Αύγουστος του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΤΣΚΑΟΥ-ΚΕΤΕΝ|Ροδ=[[Ροδόλφος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ροδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΡΜΠΣΤ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΚα | | ΓΑρ | | | | | | | | | | ΧρΒ | | Φρε | | | | | | | | | | ΕΓκ | | Λεμ | | Εμμ | | | | | | | | | | ΙΣΤ | | Λου | | ΓΛο |ΙΚα=[[Ιωάννης Καζιμίρ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Καζιμίρ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓΑρ=[[Γεώργιος ΆριμπερτΑριβέρτος του ΆνχατΆνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος-ΆριμπερτΑριβέρτος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΧρΒ=[[Χριστιανός Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Χριστιανός Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χάρτσγκεροντε|ΕΓκ=[[Ερνέστος Γκότλημπ του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Ερνέστος-Γκότλημπ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1607-1624)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |),|-|-|-|v|-|-|-|.(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΒ | | | | | | | | | | | | | | ΒΑμ | | ΓΛο | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕΛε | | Καρ | | ΑΓκ | | ΙΛΑ |ΙΓΒ=[[Ιωάννης Γεώργιος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΒΑμ=[[Βίκτωρ Αμεδαίος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Αμεδαίος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χέρτσγκεροντε|ΕΛε=[[Εμμανουήλ Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Καρ=[[Κάρολος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑΓκ=[[Αντώνιος Γκύντερ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αντώνιος-Γκύντερ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΑ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Ντόρνμπουρκ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντόρνμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΑ | | | | | | | | | | | | | | ΚΦρ | | Λεμ | | | | | | | | | | | | | | Λεο | | ΑΛο | | ΙΑυ | | ΙΛΒ | | ΧΑυ |ΛεΑ=[[Λεοπόλδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΚΦρ=[[Κάρολος Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Κάρολος-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Τσάιτς-Χόυμ|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσάιτς-Χόυμ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΟΥΜΠΟΥΡΚ-ΧΟΫΜ|Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λεοπόλδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΛο=[[Αύγουστος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΑυ=[[Ιωάννης Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΛΒ=[[Ιωάννης Λουδοβίκος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης-Λουδοβίκος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΧΑυ=[[Χριστιανός Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Χριστιανός-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΓΓο | | ΛεΒ | | Ντη | | ΦΕΕ | | Μαυ | | ΒΦρ | | ΒιΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚΓΛ | | ΦΕρ | | ΑιΒ | | ΦΑυ |ΓΓο=[[Γουλιέλμος Γουσταύος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γουλιέλμος-Γουσταύος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Ντη=[[Ντήτριχ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ντήτριχ]]<br>πρίγκιπαςστρατάρχης τουστην Ά.ΝτεσάουΠρωσία|ΦΕΕ=[[Φρειδερίκος Ερρίκος Ευγένιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Ερρίκος-Ευγένιος]]<br>στρατάρχης της Πρωσίας|Μαυ=[[Μαυρίκιος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Μαυρίκιος]]<br>στρατάρχης της Πρωσίας|ΒΦρ=[[Βίκτωρ Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βίκτωρ-Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΑ=[[Βίκτωρ Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΚΓΛ=[[Κάρολος Γεώργιος Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Κάρολος-Γεώργιος-Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΕρ=[[Φρειδερίκος Έρντμαν του Άνχαλτ-Πλες|Φρειδερίκος-Έρντμαν]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΣ|ΑιΒ=[[File:Heraldic Imperial Crown of Russia.svg|30px]]<br>[[Αικατερίνη Β΄ της Ρωσίας|Αικατερίνη Β΄]] η Μεγάλη<br>αυτ. της Ρωσίας|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | !| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | |Αλβ | | ΛεΓ | | | | | | | | | | | | | | ΦΑλ | | ΚΛο | | ΦΑδ | | Φρε | | ΒΑμ | | ΑΧΦ | | Λου | | ΦΦε | | Ερρ | | Λδβ |Αλβ=Αλβέρτος<br>κόμης του Άνχαλτ|ΛεΓ=[[Λεοπόλδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑλ=[[Φρειδερίκος Αλβέρτος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Φρειδερίκος-Αλβέρτος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΦΑδ=[[Φραγκίσκος Αδόλφος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-ΣάουμπουρκΣάουμμπουρκ-Χόυμ|Φραγκίσκος-Αδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΒΑμ=[[Βίκτωρ Αμεδαίος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ-Αμεδαίος]]<br>στρατηγόςστη Ρωσία|ΑΧΦ=[[Αύγουστος Χριστιανός Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Χριστιανός-Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1778-1802)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΦε=[[Φρειδερίκος Φερδινάνδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φρειδερίκος-Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Ερρ=[[Ερρίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Πλες|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες}}
{{familytree | | | | | | | | | |!)| -| -| -| -| -| -| -| -| -|-|-|.| | | |!| | | |!| | | |! | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | | | | | | | | | ΦΙω | | ΑΦΧ | | ΑΦΧΒιΒ | | ΒιΒ| | | | | | | | | | | | | | | | ΛΑΚ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Ά.Ντεσάου|ΦΙω=Φραγκίσκος-Ιωάννης<br>κόμης του Βάλντερζη|ΑΦΧ=[[Αλέξιος Φρειδερίκος Χριστιανός του Ά.Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Αλέξιος-Φρειδερίκος-Χριστιανός]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΒ=[[Βίκτωρ Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΛΑΚ=[[Λουδοβίκος Αύγουστος Κάρολος Φρειδερίκος Αιμίλιος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος-Αύγουστος-Κάρολος-Φρειδερίκος-Αιμίλιος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | !| | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΔ | | ΓΒε | | ΦΑυ | | | |ΦΕρ | | ΑΚα | | Αδε |ΛεΔ=[[Λεοπόλδος Δ΄ του Άνχαλτ|Λεοπόλδος Δ΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|ΓΒε=[[Γεώργιος ΒερτράνδοςΒερνάρδος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος-ΒερτράνδοςΒερνάρδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΕρ=Φραγκίσκος-Ερρίκος<br>κόμης του Βάλντερζη|ΑΚα=[[Αλέξανδρος Κάρολος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Αλέξανδρος-Κάρολος]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Αδε=Αδελαΐδα<br><small>σύζ. [[Αύγουστος του Όλντενμπουρκ|Αύγουστος των Σ.Χ.Γκόττορπ]]<br>μέγας δούκας του Όλντενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | !| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αμα |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Α΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Αμα=''[[Αμαλία της Ελλάδας|Αμαλία των Σ.Χ.Γκόττορπ]]<br><small>σύζ. [[Όθων της Ελλάδας]]''}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | Λεο | | ΦρΒ | | Εδο | | Αρι |Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ|Λεοπόλδος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Β΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Αρι=[[Άριμπερτ τοτου υΆνχαλτΆνχαλτ|Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΕρ |ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ (1901-1947)|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>δούκας του Άνχαλτ}}
84.862

επεξεργασίες