Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

{{familytree | | | | | Αλβ | | ΛεΓ | | | | | | | | | | | | | | ΦΑλ | | ΚΛο | | ΦΑδ | | Φρε | | ΒΑμ | | ΑΧΦ | | Λου | | ΦΦε | | Ερρ | | Λδβ |Αλβ=Αλβέρτος<br>κόμης του Άνχαλτ|ΛεΓ=[[Λεοπόλδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Λεοπόλδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑλ=[[Φρειδερίκος Αλβέρτος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Φρειδερίκος-Αλβέρτος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΦΑδ=[[Φραγκίσκος Αδόλφος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Φραγκίσκος-Αδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμπουρκ-Χόυμ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΒΑμ=[[Βίκτωρ Αμεδαίος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ-Αμεδαίος]]<br>στρατηγόςστη Ρωσία|ΑΧΦ=[[Αύγουστος Χριστιανός Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Αύγουστος-Χριστιανός-Φρειδερίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1778-1802)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΦΦε=[[Φρειδερίκος Φερδινάνδος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φρειδερίκος-Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Ερρ=[[Ερρίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν|Λδβ=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Πλες|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλες}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | | | | | | | | | ΦΙω | | ΑΦΧ | | ΒιΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΛΑΚ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Ά.Ντεσάου|ΦΙω=Φραγκίσκος-Ιωάννης<br>κόμης του Βάλντερζη<br>ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΛΝΤΕΡΖΗ|ΑΦΧ=[[Αλέξιος Φρειδερίκος Χριστιανός του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Αλέξιος-Φρειδερίκος-Χριστιανός]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒιΒ=[[Βίκτωρ Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|Βίκτωρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ-Σάουμμπουρκ-Χόυμ|ΛΑΚ=[[Λουδοβίκος Αύγουστος Κάρολος Φρειδερίκος Αιμίλιος του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος-Αύγουστος-Κάρολος-Φρειδερίκος-Αιμίλιος]]<br>δούκας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΛεΔ | | ΓΒε | | ΦΑυ | | ΦΕρ | | ΑΚα | | Αδε |ΛεΔ=[[Λεοπόλδος Δ΄ του Άνχαλτ|Λεοπόλδος Δ΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|ΓΒε=[[Γεώργιος Βερνάρδος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος-Βερνάρδος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΑυ=[[Φρειδερίκος Αύγουστος του Άνχαλτ-Ντεσάου|Φρειδερίκος-Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΦΕρ=Φραγκίσκος-Ερρίκος<br>κόμης του Βάλντερζη|ΑΚα=[[Αλέξανδρος Κάρολος του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Αλέξανδρος-Κάρολος]]<br>δούκας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Αδε=Αδελαΐδα<br><small>σύζ. [[Αύγουστος του Όλντενμπουρκ|Αύγουστος των Σ.Χ.Γκόττορπ]]<br>μέγας δούκας του Όλντενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ | | | | | | | | | | | |ΓΕρ | | | | | | Αμα |ΦρΑ=[[Φρειδερίκος Α΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Α΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|ΓΕρ=Γεώργιος-Ερνέστος<br>κόμης του Βάλντερζη|Αμα=''[[Αμαλία της Ελλάδας|Αμαλία των Σ.Χ.Γκόττορπ]]<br><small>σύζ. [[Όθων της Ελλάδας]]''}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | Λεο | | ΦρΒ | | Εδο | | Αρι | | | | | | ΦΓε |Λεο=[[Λεοπόλδος του Άνχαλτ|Λεοπόλδος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|ΦρΒ=[[Φρειδερίκος Β΄ του Άνχαλτ|Φρειδερίκος Β΄]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Άνχαλτ|Αρι=[[Άριμπερτ του Άνχαλτ|Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ|ΦΓε=Φραγκίσκος-Γεώργιος<br>κόμης του Βάλντερζη}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΕρ | | | | | | | | | | ΓΚο |ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ (1901-1947)|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>δούκας του Άνχαλτ|ΓΚο=Γεώργιος-Κορράδος<br>κόμης του Βάλντερζη}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Φρε | | Εδο | | | | | | Βερ |Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ|Φρειδερίκος]]<br>διάδοχος του Άνχαλτ|Εδο=[[Εδουάρδος του Άνχαλτ|Εδουάρδος]]<br>τιτουλ. δούκας του Άνχαλτ|Βερ=Βερνάρδος<br>κόμης του Βάλντερζη}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΓΦρ |ΓΦρ=Γεώργιος-Φρειδερίκος<br>κόμης του Βάλντερζη}}
{{familytree/end}}
 
96.571

επεξεργασίες