Βικιπαίδεια:Πλεονεκτήματα λογαριασμού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Κάθε απόγονος που δημιουργείται με αμφιγονία είναι μοναδικός, διότι κάθε γαμέτης φέρει ένα σπανιότατο "μείγμα" γονιδίων, λόγω του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων και του επιχιασμού. Κατά το φαινόμενο του ανεξάρτητου συνδυασμού χρωμοσωμάτων, τα μη ομόλογα χρωμοσώματα συνδυάζονται με πολλούς τρόπους και συνεπώς και τα γονίδια που αυτά φέρουν. Αντίστοιχα, κατά τον επιχιασμό, ανασυνδυάζονται γονίδια που βρίσκονται στο ίδιο ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων, ανταλλάσοντας γονίδια μεταξύ μιας χρωματίδας από χρωμόσωμα "πατρικής" προέλευσης χρωμοσώματος και μιας χρωματίδας "μητρικής" προέλευσης.
ΜΕΙΩΣΗ
 
Χωρίς να πραγματοποιηθεί αυτοδιπλασιασμός του γενετικού υλικού, καθένα από τα δύο θυγατρικά κύτταρα που σχηματίστηκαν από την 1η μειωτική διαίρεση υφίσταται μία 2η διαίρεση, η οποία έχει σημαντικές ομοιότητες με τη μίτωση.
 
Έτσι, διαχωρίζονται οι αδελφές χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν συνολικά 4 απλοειδή κύτταρα, ανά δύο πανομοιότυπα μεταξύ τους. Τα κύτταρα αυτά δεν διαιρούνται περεταίρω, έχουν το μισό γενετικό υλικό από ό,τι είχε αρχικά το διπλοειδές, άωρο γεννετικό κύτταρο, επειδή κληρονομούν μία αδελφή χρωματίδα από κάθε ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων. Ωστόσο, δίνουν τους γαμέτες (ώριμα γεννητικά κύτταρα).
1

επεξεργασία