Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Κινίδαρος Νάξου»

|Πληθυσμός
|
|486
|541
|563
|588
|629
|598
|575
|596
|473
|392
|<ref name=":12">[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFgZArubKTwPXdtvSoClrL8xJKSjjboeVQpCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQMNP-qhdK--CZMp_FtvkovTmJu_vR04SyaBmfLResoMbg.. ΦΕΚ Α4/1835] σελ. 31 και 38 (σελ. 3 και 10 του pdf). Δημοσιεύθηκε 26 Φεβρ.1835. [https://web.archive.org/web/20180308214519/https://www.eetaa.gr/metaboles/fek/1835/fek_4a_1835.pdf Αρχειοθετήθηκε] 08/03/2018. Ανακτήθηκε 27/02/2018 από «[http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek Αναζήτηση ΦΕΚ]»</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00097.pdf Πληθυσμός 1879]», Μέρος τρίτον σελ. 97 (σελ. 182 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=11807138&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170425101737/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00097.pdf Αρχειοθετήθηκε] 25/04/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>Αναγράφεται ''Κυνήδαρος''. «[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00002.pdf Πληθυσμός: απογραφή της 15-16 Απριλίου 1889]», σελ. 110 (σελ. 133 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095530&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20171107012421/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00002.pdf Αρχειοθετήθηκε] 07/11/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00003.pdf Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού κατά την 5-6 Οκτωβρίου 1896]», σελ. 125 (σελ. 232 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095531&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20171107022000/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00003.pdf Αρχειοθετήθηκε] 07/11/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>Αναγράφεται ''Κυνήδαρος''. «[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00007.pdf Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907]», σελ. 409 (σελ. 412 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095535&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20171107023056/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00007.pdf Αρχειοθετήθηκε] 07/11/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>Αναγράφεται ''Κυνήδαρος''. «[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00016.pdf Πληθυσμός του Βασιλείου της Ελλάδος κατά την απογραφή της 19 Δεκεμβρίου 1920]», σελ. 183182 (σελ. 204203 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095544&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20150607014324/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00016.pdf Αρχειοθετήθηκε] 07/06/2015], Ανακτήθηκε 08/01/2018</ref>
|<ref>Αναγράφεται ''Κυνήδαρος''. «[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00023.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 15-16 Μαϊου 1928]», σελ. 216215 (σελ. 236235 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095551&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20160304181252/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00023.pdf Αρχειοθετήθηκε] 04/03/2016], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00026.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940]», σελ. 244243 (σελ. 268267 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095554&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170425084125/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00026.pdf Αρχειοθετήθηκε] 25/04/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00031.pdf Πληθυσμός της Ελλάδος κατά την απογαφήν της 7ης Απριλίου 1951]», σελ. 121 (σελ. 121 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095559&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170504100129/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00031.pdf Αρχειοθετήθηκε] 04/03/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018.</ref>
|<ref>«[http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00039.pdf Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών της 19ης Μαρτίου 1961]», Πίνακας 1, σελ. 276 (σελ. 346 του pdf), από [http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/showdetails?p_id=10095567&p_derive=book&p_topic=10007862 ΕΛΣΤΑΤ], [[https://web.archive.org/web/20170506123233/http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_02_0101_00039.pdf Αρχειοθετήθηκε] 06/03/2017], Ανακτήθηκε 08/01/2018</ref>
12.456

επεξεργασίες