Ισαβέλλα ντε Σαμπράν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Γενεαλογία Βιλλεαρδουίνων, πριγκίπων Αχαΐας==
{{family tree/start |summary=Βιλλεαρδουίνοι, πρίγκιπες Αχαΐας}}
{{family tree | | | | | ΓοΑ |ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Α'Α΄]]<br>πρίγκιπας της Αχαΐας<br>1210-1229}}
{{family tree | |,|-|-|-|(}}
{{family tree | ΓοΒ | | ΓλΒ |ΓοΒ=[[Γοδεφρείδος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γοδεφρείδος Β'Β΄]]<br>1229-1246<br>|ΓλΒ=[[Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουίνος|Γουλιέλμος Β'Β΄]]<br>πρίγκιπας της Αχαΐας<br>1246-1278}}
{{family tree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | ΙσΑ | | Μαρ |ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α'Α΄ της Αχαΐας|Ισαβέλλα]]<br>πριγκίπισσα της Αχαΐας<br>1289-1307<br><small>σύζ.[[Φλωρέντιος της Αχαΐας|Φλωρέντιος του Αινώ]]|Μαρ=[[Μαργαρίτα Βιλλεαρδουίνου|Μαργαρίτα]]<br><small>σύζ.Ισνάρντ ντε Σαμπράν<br>κύριος του Ανσουί}}
{{family tree | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | συζ |~| Ματ | | ΙσΒ |συζ=<small>''σύζ. 1.[[Γκυ Β΄ ντε Λα Ρος]]<br>2. [[Λουδοβίκος της Βουργουνδίας]]<br>3. [[Ιωάννης της Γραβίνας]]<br>4. Ούγος ντε Λα Παλίς''|Ματ=''[[Ματθίλδη του Αινώ]]<br>πριγκίπισσα της Αχαΐας<br>1313-1318''|ΙσΒ=''[[Ισαβέλλα ντε Σαμπράν]]<br><small>σύζ. [[Φερδινάνδος της Μαγιόρκας|Φερδινάνδος]] (Οίκος Βαρκελώνης)<br>υποκόμης του Ωμελά''}}
{{family tree | | | | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | ΙαΓ |ΙαΓ=''[[Ιάκωβος Γ΄ της Μαγιόρκας|Ιάκωβος Γ΄]] (Οίκος Βαρκελώνης)<br>βασ. της Μαγιόρκας''}}