Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

 
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡοΝ |ΡοΝ=[[Ρόλλο της Νορμανδίας]]<br>κόμης της Ρουέν<br>886 - 927<br>'''ΟΙΚΟΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ'''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΓοΑ | | Αδέ |~| Γου |ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ της Νορμανδίας|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης της Ρουέν<br>927 - 942|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας]]|Γου=[[Γουλιέλμος Γ΄ της Ακουιτανίας|Γουλιέλμος Γ΄]]<br>δούκας της Ακουιτανίας<br>935 - 963}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡιΑ |ΡιΑ=[[Ριχάρδος Α΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Α΄]]<br>κόμης της Ρουέν<br>942 - 966}}
{{familytree | | | | | | | | | |,)|-|-|-|v|-|-|-|+v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΡιΒ | | Ροβ | | Μαζ | | Έθε |~| Έμμ |~| Κνο | | Γοδ | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασιλιάς της Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ε}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΒ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Ε|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree/end}}
 
==Οίκος Νορμανδίας: κλάδος του Κλερ==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡιΑ |ΡιΑ=[[Ριχάρδος Α΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Α΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>ΟΙΚΟΣ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΡιΒ | | Γοδ | | ΓοΑ |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΕΡ'''|ΓοΑ=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ Ε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Γοδ |Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Γιλ |Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν|Γιλβέρτος]]<br>κόμης του Μπριόν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ριχ | | Βαλ |Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]<br>κύριος του Κλάρε|Βαλ=[[Βαλδουίνος]]}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Βαλ | | | | | | Γκι | | | | | | Ροβ |Βαλ=[[Βάλτερ ντε Κλάρε]]<br>κύριος του Νέδερ Γκβεντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>κύριος του Κάρντιγκαν|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>βαρόνος του Λίτλ Ντάνμοου}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Ριχ | | Γκι | | Βαλ | | Βτρ |Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ ντε Κλάρε|Ριχάρδος]]<br>marcher lord στην Ουαλία|Γκι=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Πέμμποκ|Γκίλμπετ]]<br>1ος κόμης του Πέμπροκ|Βαλ=[[Βαλδουίνος του Κλάρε|Βαλδουίνος]]<br>|Βτρ=[[Βάλτερ ΦιτςΡόμπερτ]]<br>κύριος του Λιτλ Ντάνμοου}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-| |)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Γιλ | | Ροβ | | Γκι | | Ροτ | | | | | | Ρρτ |Γιλ=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Γκίλμπερτ]]<br>κόμης του Χέρτφορντ|Ροβ=[[Ροβέρτος ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Χέρτφορντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε κόμης του Χέρτφορντ]]|Ρρτ=[[Ροβέρτος ΦιτςΒάλτερ]]<br>βαρόνος του Λιτλ Ντάνμοου}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Ριχ |Ριχ=[[Ριχάρδος ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Χέρτφορντ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Γκι |Γκι=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Γκλώστερ|Γκίλμπερτ]]<br>κόμης του Γκλώστερ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Ριχ |Ριχ=[[Ριχάρδος ντε Κλάρε του Γκλώστερ|Ριχάρδος]]<br>κόμης του Γκλώστερ}}
{{familytree/end}}
 
{{Ευγενείς Οίκοι της Ευρώπης (11ος-20ος αι.)}}
{{ενσωμάτωση κειμένου|en|House of Normandy}}