Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!| | |}}
{{familytree | Ροβ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων | | Ερρ | | Βαλ | | Γκι | | | | | | | | | | Ροβ | | ΕρΑ | | | | | | Ρεν | |Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Β΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά|Στέφανος Β΄]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης|Αλαίν Δ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Α΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135<br><small>σύζ. [[Ματθίλδη της Σκωτίας]]|Βαλ=[[Βάλτερ ντε Κλάρε]]<br>κύριος του Νέδερ Γκβεντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>κύριος του Κάρντιγκαν|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>βαρόνος του Λίτλ Ντάνμοου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ε|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν|Ρενώ Γ΄]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | | ,| -| -| -|,v|-|-|-|(| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!}}
{{familytree | Γου | | | | | | | | | | |Αυτ | | Άντ | Αυτ | | Άντ!| | | | | | | Ριχ | | Γκι | | Βαλ | | Βτρ | | Ιωα |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη|Ματθίλδη]]<br><small>1.[[Ερρίκος Ε΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος Ε΄]] της Γερμανίας<br>2. [[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Ε΄]]<br>κόμης του Ανζού|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν|Γουλιέλμος Γ΄ Άντελιν]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ ντε Κλάρε|Ριχάρδος]]<br>marcher lord στην Ουαλία|Γκι=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Πέμμποκ|Γκίλμπετ]]<br>1ος κόμης του Πέμπροκ|Βαλ=[[Βαλδουίνος του Κλάρε|Βαλδουίνος]]<br>|Βτρ=[[Βάλτερ ΦιτςΡόμπερτ]]<br>κύριος του Λιτλ Ντάνμοου|Ιωα=[[Ιωάννης του Ε|Ιωάννης]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | | ,| -| -| -| v| -| -| -| v| -| -| -| v| -| -| -| v| -| -| -| (| | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | |Ροβ | | |Ρρδ | | Ρετ | | ΡοΦ | | ΓιΦ | | Ερρ | | Γιλ | | Ρογ | | Ριχ | | | | | | ΓιλΡρτ | | ΡογΕρΒ |Ροβ=(νόθος) |[[Ρογέρτος Ριχτου Γκλώστερ|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Γκλώστερ|Ρρδ=(νόθος) [[Ριχάρδος του Λίνκολν|Ριχάρδος]]|Ρετ=(νόθος) [[Ρέτζιναλντ του Ντάστβιλ|Ρέτζιναλντ]]<br>κόμης της Κορνουάλης|ΡοΦ=(νόθος) [[Ροβέρτος ΦιτςΈντιθ]]<br>κύριος του Όουκαμπτον|ΓιΦ=(νόθος) Ρρτ[[Γιλβέρτος ΦιτςΡόυ]]|Ερρ=(νόθος) [[Ερρίκος ΦιτςΡόυ]]<br>κύριος του Νάρμπεθ|Φου=(νόθος) ΕρΒ[[Φουλκ ΦιτςΡόυ]]<br>μοναχός|Γιλ=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Γκίλμπερτ]]<br>1ος κόμης του Χέρτφορντ|Ρογ=[[Ρογήρος ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Ρογήρος]]<br>2ος κόμης του Χέρτφορντ|Ριχ=[[Ριχάρδος ντε Κλάρε του Πέμπροκ|Ριχάρδος]]<br>2ος κόμης του Πέμπροκ|Ρρτ=[[Ροβέρτος ΦιτςΒάλτερ]]<br>βαρόνος του Λιτλ Ντάνμοου|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Ε|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ριχ |Ριχ=[[Ριχάρδος ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Ριχάρδος]]<br>3ος κόμης του Χέρτφορντ}}