Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΓ | | ΦιΕ | | ΕρΑ | | | | | | ΚαΜ | | ΛοΒ | | ΚαΩ | | | | | | ΚαΕ |ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Γ΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦιΕ=[[Φίλιππος-Εμμανουήλ της Λωρραίνης|Φίλιππος-Εμμανουήλ]]<br>δούκας του Μερκιέρ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Γκιζ|Ερρίκος Α΄]]<br>δούκας του Γκιζ|ΚαΜ=[[Κάρολος του Μαγιέν|Κάρολος]]<br>δούκας του Μαγιέν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΓΙΕΝ|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Β΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Β΄]]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|ΚαΩ=[[Κάρολος του Ωμάλ|Κάρολος]]<br>δούκας του Ωμάλ|ΚαΕ=[[Κάρολος Α΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Α΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-^|-|-|-|-|-|-|-|(.}}
{{familytree | ΕρΒ | | ΚαΛ | | ΦρΒ | | Κάρ | | ΛοΓ | | Κλα | | ΕρΜ | | | | | | | | | | ΚαΒ | | | | | | | | | | ΕρΑ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ της Λωρραίνης|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΚαΛ=[[Κάρολος της Λωρραίνης, επίσκοπος|Κάρολος]]<br>επίσκοπος του Μετς, καρδινάλιος|ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Κάρ=[[Κάρολος του Γκιζ|Κάρολος]]<br>δούκας του Γκιζ|ΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Γ΄]]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Κλα=[[Κλαύδιος του Σεβρέζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Σεβρέζ|ΕρΜ=[[Ερρίκος του Μαγιέν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Μαγιέν|ΚαΒ=[[Κάρολος Β΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Β΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕρΑ=[[Ερρίκος του Αρκούρ|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΙΟΝ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |, | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|+v|-|-|-|.| | | |,)|-|-|-|+v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΚαΔ | | ΝΦρ | | ΕρΒ | | Λου | | Μαρ | | | | | | | | | | | | | | ΚαΓ | | ΦΛο | | ΦΜα | | ΛΑρ | | Φιλ | | ΚΜα |ΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Δ΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΝΦρ=[[Νικόλαος Φραγκίσκος, δούκας της Λωρραίνης|Νικόλαος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Γκιζ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του Γκιζ|Λου=[[Λουδοβίκος του Ζουαγιέζ|Λουδοβίκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|Μαρ=[[Μαρία Λωρραίνης του Γκιζ|Μαρία]]<br>δούκισσα του Γκιζ, Ζουαγιέζ|ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Γ΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΦΛο=[[Φραγκίσκος Λουδοβίκος του Αρκούρ|Φραγκίσκος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Αρκούρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΚΟΥΡ|ΦΜα=[[Φραγκίσκος Μάριος του Λιλμπόν|Φραγκίσκος-Μάριος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΟΥΑΓΙΕΖ|ΛΑρ=[[Λουδοβίκος του Αρμανιάκ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|Φιλ=[[Φίλιππος ιππότης της Λωρραίνης|Φίλιππος]]<br>ιππότης|ΚΜα=[[Κάρολος του Μαρσάν|Κάρολος]]<br>κόμης του Μαρσάν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΣΑΝ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΚΕρ | | ΚαΕ | | | | | | ΛΙω | | | | | | | | | | | | | | Ερρ | | ΕΜα | | ΑΕρ | | ΚΦρ | | ΕΜπ | | Κρλ | | ΚΛο |ΚΕρ=[[Κάρολος Ερρίκος του Βωντεμόν|Κάρολος-Ερρίκος]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν, Κομερσύ|ΚαΕ=[[Κάρολος Ε΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Ε΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΛΙω=[[Λουδοβίκος Ιωσήφ του Γκιζ|Λουδοβίκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|Ερρ=[[Ερρίκος του Ελμπέφ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕΜα=[[Εμμανουήλ Μαυρίκιος του Ελμπέφ|Εμμανουήλ-Μαυρίκιος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΑΕρ=[[Αλφόνσος Ερρίκος του Αρκούρ|Αλφόνσος-Ερρίκος]] <br>κόμης του Αρκούρ|ΚΦρ=[[Κάρολος Φραγκίσκος του Κομερσύ|Κάρολος-Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|ΕΜπ=[[Ερρίκος του Μπριόν|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|Κρλ=[[Κάρολος του Αρμανιάκ|Κάρολος]]<br>κόμης του Αρμανιάκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Μαρσάν|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΚΘω | | Λεο | | | | | | ΦΙω | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | Λου | | Γκα | | Καμ |ΚΘω=[[Κάρολος Θωμάς του Βωντεμόν|Κάρολος-Θωμάς]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν|Λεο=[[Λεοπόλδος της Λωρραίνης|Λεοπόλδος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ του Γκιζ|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|ΙωΑ=[[Ιωσήφ του Αρκούρ|Ιωσήφ]]<br>κόμης του Αρκούρ|Λου=[[Λουδοβίκος του Λομπέσκ|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|Γκα=[[Γκαστόν του Μαρσάν|Γκαστόν]]<br>κόμης του Μαρσάν|Καμ=[[Κάμιλλος του Μαρσάν|Κάμιλλος]]<br>πρίγκιπας του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ | | ΚΑλ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΛΚα |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Γ΄/Α΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης<br><small>σύζ.[[Μαρία Θηρεσία|Μαρία-Θηρεσία Αψβούργων]]<br>αρχιδούκισσα Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας</small><br>ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ-ΛΩΡΡΑΙΝΗΣ|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλέξανδρος της Λωρραίνης|Κάρολος-Αλέξανδρος]]<br>στρατάρχης|ΛΚα=[[Λουδοβίκος Κάρολος του Μπριόν|Λουδοβίκος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Μπριόν}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|!-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|!|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚΕυ| | | | | | | | | | | | ΚΕυ | | ΦΚα | | ΜΦρ |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ|ΜΦρ=[[Μαξιμιλιανός Φραγκίσκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Φραγκίσκος]]<br>αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | ΑΛε | | Ισφ | | Ινν | | Αντ | | ΡΙω | | Λου | | Ροδ | | | | | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β΄/Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τοσκάνης|ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ]]|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ]]|ΑΛε=[[Αρχιδούκας Αλέξανδρος Λεοπόλδος της Αυστρίας|Αλέξανδρος-Λεοπόλδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ]]|Αντ=[[Αρχιδούκας Αντώνιος της Αυστρίας|Αντώνιος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ-Ιωσήφ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λου=[[Αρχιδούκας Λουδοβίκος της Αυστρίας|Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστράς|Ροδ=[[Ροδόλφος των Αψβούργων-Λωρραίνης|Ροδόλφος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ομολούκ, καρδινάλιος|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ΄]]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΛΛο | | Ερν | | ΡΦε | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρα=[[Φραγκίσκος του Μεράν|Φραγκίσκος]]<br>κόμης του Μεράν|ΛΛο=[[Λεοπόλδος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερν=[[Ερνέστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερνέστος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΦε=[[Αρχιδούκας Ράινερ Φερδινάνδος της Αυστρίας|Ράινερ-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε΄]]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
62.145

επεξεργασίες