Οίκος του Ναμύρ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

==Γενεαλογία==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | ΡοΑ |ΡοΑ=[[Ροβέρτος Α΄ του Ναμύρ|ροβέρτοςΡοβέρτος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ}}
{{familytree | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | ΑλΑ |ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Ναμύρ|Αλβέρτος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ}}
{{familytree | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΡοΒ | | ΑλΒ |ΡοΒ=[[ροβέρτοςΡοβέρτος Β΄ του Ναμύρ|ροβέρτοςΡοβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Ναμύρ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Ναμύρ|Αλβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Ναμύρ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΑλΒΑλΓ | | | | | | | | | | ΕρΑ |ΑλΒΑλΓ=[[Αλβέρτος ´ô του Ναμύρ|Αλβέρτος ´ô]]<br>κόμης του Ναμύρ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ντυρμπουύ|Ερρίκος α΄Α΄]]<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |!)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΓοΑ | | Φρε | | ΕρΒ| | | | Γοδ |ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄τΑ΄ ουτου Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ|Φρε=[[Φρειδερίκος της Λιέγης|Φρειδερίκος]]<br>επίσκοπος της Λιέγης|ΕρΒΓοδ=Ερρίκος[[Γοδεφρείδος Β΄του Ντυρμπουύ|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | |) |- |- |-|.!}}
{{familytree | | | | | ΕρΔ | | Αλι |~| ΒαΔ | | ΕρΒ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ|Αλι=Αλίκη|ΒαΔ=[[Βαλδουίνος Δ΄ της Φλάνδρας|Βαλδουίνος Δ΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>ΟΙΚΟΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ|ΕρΒ=Ερρίκος Β΄<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | |ΒαΓ |~| |Ερμ | ΑλΓ | | | | | ΒαΕ |Ερμ=Ερμεζίνντε<br>κόμισσα Γοδτου Λουξεμβούργου|ΑλΓΒαΓ=[[ΑλβέρτοςΒάλεραν Γ΄ του ΝαμύρΛίμπουργκ|ΑλβέρτοςΒάλεραν Γ΄]]<br>κόμηςδούκας του ΝαμύρΛίμμπουρκ<br>ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΚ|ΓοδΒαΕ=[[ΓοδεφρείδοςΒαλδουίνος τουΕ΄ Ντυρμπουύτης Φλάνδρας|ΓοδεφρείδοςΒαλδούινος Ε΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας,<br>κόμης του ΝτυρμπουύΝαμύρ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΔ | | ΕρΕ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ}}
{{familytree | | | | | ΓοΑ | | Φρε | | ΕρΒ |ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄τ ου Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ|Φρε=[[Φρειδερίκος της Λιέγης|Φρειδερίκος]]<br>επίσκοπος της Λιέγης|ΕρΒ=Ερρίκος Β΄<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕρΔ | | Αλι |~| ΒαΔ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ|Αλι=Αλίκη|ΒαΔ=[[Βαλδουίνος Δ΄ της Φλάνδρας|Βαλδουίνος Δ΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>ΟΙΚΟΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Ερμ |~| ΒαΓ | | ΒαΕ |Ερμ=Ερμεζίνντε<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου|ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του Λίμμπουρκ<br>ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΚ|ΒαΕ=[[Βαλδουίνος Ε΄ της Φλάνδρας|Βαλδούινος Ε΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας,<br>κόμης του Ναμύρ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΕρΔ | | ΕρΕ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ}}
{{familytree/end}}