Οίκος του Ναμύρ: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | ΓοΑ | | Φρε | | | | | | Γοδ |ΓοΑ=[[Γοδεφρείδος Α΄ του Ναμύρ|Γοδεφρείδος Α΄]]<br>κόμης του Ναμύρ|Φρε=[[Φρειδερίκος της Λιέγης|Φρειδερίκος]]<br>επίσκοπος της Λιέγης|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ντυρμπουύ|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΕρΔ | | Αλι |~| ΒαΔ | | ΕρΒ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Δ΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου,<br>Α΄ κόμης του Ναμύρ|Αλι=Αλίκη|ΒαΔ=2.[[Βαλδουίνος Δ΄ της Φλάνδρας|Βαλδουίνος Δ΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>[[Οίκος της Φλάνδρας|ΟΙΚΟΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ]]|ΕρΒ=Ερρίκος Β΄<br>κόμης του Ντυρμπουύ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | ΒαΓ |~| Ερμ | | | | | | ΒαΕ |Ερμ=Ερμεζίνντε<br>κόμισσα του Λουξεμβούργου|ΒαΓ=[[Βάλεραν Γ΄ του Λίμπουργκ|Βάλεραν Γ΄]]<br>δούκας του Λίμμπουρκ<br>[[Οίκος του Λίμπουρκ|ΟΙΚΟΣ ΛΙΜΠΟΥΡΚ]]|ΒαΕ=[[Βαλδουίνος Ε΄ της Φλάνδρας|Βαλδούινος Ε΄]]<br>κόμης της Φλάνδρας,<br>κόμης του Ναμύρ}}
{{familytree | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | ΕρΔ | | ΕρΕ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Λίμπουργκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>δούκας του Λίμπουρκ|ΕρΕ=[[Ερρίκος Ε΄ του Λουξεμβούργου|Ερρίκος Ε΄]]<br>κόμης του Λουξεμβούργου<br>[[Οίκος του Λουξεμβούργου|ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]}}
{{familytree/end}}