Πρώτοι αριθμοί Τσεν: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων