Οίκος της Νορμανδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

{{familytree | | | | | ΡιΑ |ΡιΑ=[[Ριχάρδος Α΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Α΄]]<br>κόμης της Ρουέν<br>942 - 966}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡιΒ | | Ροβ | | Μαζ | | Έθε |~| Έμμ |~| Κνο | | Γοδ | | | | | | | | | | Γου |ΡιΒ=[[Ριχάρδος Β΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>996 - 1026|Ροβ=[[Ροβέρτος Β΄ (αρχιεπίσκοπος της Ρουέν)|Ροβέρτος Β΄]]<br>αρχιεπίσκοπος της Ρουέν|Μαζ=[[Μάουζερ του Κορμπέιγ]]|Έθε=[[Έθελρεντ του Ουέσσεξ]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>978 - 1013<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1014 - 1016|Έμμ=[[Έμμα της Νορμανδίας]]|Κνο=[[Κνούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1016 - 1035<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1018 - 1035<br>βασιλιάς της Νορβηγίας<br>1028 - 1035|Γοδ=[[Γοδεφρείδος του Ε|Γοδεφρείδος]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΡ|Γου=[[Γουλιέλμος Α΄ του Ε|Γουλιέλμος Α΄]]<br>κόμης του Ε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Ε}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | ΡιΓ | | Ρόβ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Γιλ | | | | | | | | | | ΡοΕ | | Γου | | | | | | Ουγ | |ΡιΓ=[[Ριχάρδος Γ΄ της Νορμανδίας|Ριχάρδος Γ΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1026 - 1027|Ρόβ=[[Ροβέρτος Α΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Α΄ ο Μεγαλοπρεπής]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1028 - 1035|Εδο=[[Εδουάρδος ο Εξομολογητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1042 - 1066|Άλφ=[[Άλφρεντ Έθελινγκ]]|Αρθ=[[Αρθακανούτος]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1040 - 1042<br>βασιλιάς της Δανίας<br>1035 - 1042|Γιλ=[[Γιλβέρτος του Μπριόν|Γιλβέρτος]]<br>κόμης του Μπριόν|ΡοΕ=[[Ροβέρτος του Ε|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Ε|Γου=[[Γουλιέλμος Μπουζάκ]]<br>κόμης του Σουασόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΣΟΝ|Ουγ=[[Ούγος του Ε|Ούγος]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Γού |~| Ματ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ριχ | | Βαλ | | | | | | Γου | | Ρεν | | Ιωά | | Μαν | |Γού=[[Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Α΄ ο Κατακτητής]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1066 - 1087<br>Β΄ δούκας της Νορμανδίας<br>1035 - 1087|Ματ=[[Ματθίλδη της Φλάνδρας]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ]]<br>κύριος του Κλάρε|Βαλ=[[Βαλδουίνος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ του Ε|Γουλιέλμος Β΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Β΄ του Σουασόν|Ρενώ Β΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Ιωά=[[Ιωάννης Α΄ του Σουασόν|Ιωάννης Α΄]]<br>κόμης του Σουασόν|Μαν=[[Μανασσής του Σουασόν|Μανασσής]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | ΡρΒ | | Ριχ | | Γου | | Αδέ | | Κων | | Ερρ | | Βαλ | | Γκι | | | | | | | | | | Ροβ | | ΕρΑ | | | | | | Ρεν | |ΡρΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Νορμανδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1087 - 1106|Ριχ=[[Ριχάρδος (γιος του Γουλιέλμου του Κατακτητή)|Ριχάρδος]]|Γου=[[Γουλιέλμος Β΄ της Αγγλίας|Γουλιέλμος Β΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1087 - 1100|Αδέ=[[Αδέλα της Νορμανδίας (κόρη του Κατακτητή)|Αδέλα της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Στέφανος Β΄ του Μπλουά|Στέφανος Β΄]]<br>κόμης του Μπλουά<br>1089 - 1102|Κων=[[Κωνσταντία της Νορμανδίας]]<br><small>σύζ. [[Αλαίν Δ΄ της Βρετάνης|Αλαίν Δ΄]]<br>δούκας της Βρετάνης<br>1084 - 1112|Ερρ=[[Ερρίκος Α΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Α΄]]<br>βασιλιάς της Αγγλίας<br>1100 - 1135<br>δούκας της Νορμανδίας<br>1106 - 1135<br><small>σύζ. [[Ματθίλδη της Σκωτίας]]|Βαλ=[[Βάλτερ ντε Κλάρε]]<br>κύριος του Νέδερ Γκβεντ|Γκι=[[Γκίλμπερτ ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>κύριος του Κάρντιγκαν|Ροβ=[[Ροβέρτος ΦιτςΡίτσαρντ]]<br>βαρόνος του Λίτλ Ντάνμοου|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Ε|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Ε|Ρεν=[[Ρενώ Γ΄ του Σουασόν|Ρενώ Γ΄]]<br>κόμης του Σουασόν}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |!}}
{{familytree | Γου | | | | | | | | | | Αυτ | | Άντ | | |!| | | | | | | Ριχ | | Γκι | | Βαλ | | Βτρ | | Ιωα |Γου=[[Γουλιέλμος Κλίτο]]<br>κόμης της Φλάνδρας<br>1127 - 1128|Αυτ=[[Αυτοκράτειρα Ματθίλδη|Ματθίλδη]]<br><small>1.[[Ερρίκος Ε΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Ερρίκος Ε΄]] της Γερμανίας<br>2. [[Γοδεφρείδος Ε΄ του Ανζού|Γοδεφρείδος Ε΄]]<br>κόμης του Ανζού<br></small>[[Οίκος του Ανζού|ΟΙΚΟΣ ΑΝΖΟΥ]]|Άντ=[[Γουλιέλμος Άντελιν|Γουλιέλμος Γ΄ Άντελιν]]|Ριχ=[[Ριχάρδος ΦιτςΓκίλμπερτ ντε Κλάρε|Ριχάρδος]]<br>marcher lord στην Ουαλία|Γκι=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Πέμμποκ|Γκίλμπετ]]<br>1ος κόμης του Πέμπροκ|Βαλ=[[Βαλδουίνος του Κλάρε|Βαλδουίνος]]<br>|Βτρ=[[Βάλτερ ΦιτςΡόμπερτ]]<br>κύριος του Λιτλ Ντάνμοου|Ιωα=[[Ιωάννης του Ε|Ιωάννης]]<br>κόμης του Ε}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | |!| | | |!}}
{{familytree | Ροβ | | Ρρδ | | Ρετ | | ΡοΦ | | ΓιΦ | | Ερρ | | Γιλ | | Ρογ | | Ριχ | | | | | | Ρρτ | | ΕρΒ |Ροβ=(νόθος) [[Ρογέρτος του Γκλώστερ|Ροβέρτος]]<br>κόμης του Γκλώστερ|Ρρδ=(νόθος) [[Ριχάρδος του Λίνκολν|Ριχάρδος]]|Ρετ=(νόθος) [[Ρέτζιναλντ του Ντάστβιλ|Ρέτζιναλντ]]<br>κόμης της Κορνουάλης|ΡοΦ=(νόθος) [[Ροβέρτος ΦιτςΈντιθ]]<br>κύριος του Όουκαμπτον|ΓιΦ=(νόθος) [[Γιλβέρτος ΦιτςΡόυ]]|Ερρ=(νόθος) [[Ερρίκος ΦιτςΡόυ]]<br>κύριος του Νάρμπεθ|Φου=(νόθος) [[Φουλκ ΦιτςΡόυ]]<br>μοναχός|Γιλ=[[Γκίλμπερτ ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Γκίλμπερτ]]<br>1ος κόμης του Χέρτφορντ|Ρογ=[[Ρογήρος ντε Κλάρε του Χέρτφορντ|Ρογήρος]]<br>2ος κόμης του Χέρτφορντ|Ριχ=[[Ριχάρδος ντε Κλάρε του Πέμπροκ|Ριχάρδος]]<br>2ος κόμης του Πέμπροκ|Ρρτ=[[Ροβέρτος ΦιτςΒάλτερ]]<br>βαρόνος του Λιτλ Ντάνμοου|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Ε|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης του Ε}}