Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
<div class="datenav" style="text-align:center;">
<center>
[[1η χιλιετία]] | '''[[2η χιλιετία]]''' | [[3η χιλιετία]]
</centerbr>
 
<center>
[[9ος αιώνας]] | [[10ος αιώνας]]| '''11ος αιώνας''' | [[12ος αιώνας]] | [[13ος αιώνας]] |
</centerdiv>
 
<table border="0" cellspacing="5">
<tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1000]]'''</tdth>
<td>''[[1000]]''</td>
<td>[[1001]]</td>
<td>[[1009]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1010]]'''</tdth>
<td>[[1010]]</td>
<td>[[1011]]</td>
<td>[[1019]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1020]]'''</tdth>
<td>[[1020]]</td>
<td>[[1021]]</td>
<td>[[1029]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1030]]'''</tdth>
<td>[[1030]]</td>
<td>[[1031]]</td>
<td>[[1039]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1040]]'''</tdth>
<td>[[1040]]</td>
<td>[[1041]]</td>
<td>[[1049]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1050]]'''</tdth>
<td>[[1050]]</td>
<td>[[1051]]</td>
<td>[[1059]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1060]]'''</tdth>
<td>[[1060]]</td>
<td>[[1061]]</td>
<td>[[1069]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1070]]'''</tdth>
<td>[[1070]]</td>
<td>[[1071]]</td>
<td>[[1079]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1080]]'''</tdth>
<td>[[1080]]</td>
<td>[[1081]]</td>
<td>[[1089]]</td>
</tr><tr>
<tdth>'''[[Δεκαετία 1090]]'''</tdth>
<td>[[1090]]</td>
<td>[[1091]]</td>