Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

μ
{{family tree | γι1 | | | | | | γι2 | | γι3 |γι1=γιος|γι2=γιος|γι3=γιος}}
{{family tree | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!}}
{{family tree | Ιωσ | | Ιωκ | | Μιχ | | Μαν | | | | | | Μχλ |Ιωσ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, σεβαστός|Ιωάννης]]<br>σεβαστός<br><small>σύζ. Μαρία Κομνηνή<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Κομνηνός (γιος Ιωάννη Β')|Ανδρόνικου]])|Ιωκ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, καίσαρ|Ιωάννης]]<br>καίσαρ<br><small>σύζ. Ειρήνη Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Άγγελος|Ανδρόνικου]])|Μιχ=Μιχαήλ<br><small>σύζ. Αγγελίνα<br>(κόρη [[Ιωάννης Δούκας (σεβαστοκράτωρ)|Ιωάννου]])|Μαν=Μανουήλ<br>πιγκέρνης Νίκαιας|Μχλ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός (αποβιώσας το 1264)|Μιχαήλ]]<br>μέγας κονόσταυλος}}
{{family tree | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | Ιωπ | | Μιχ | | γιο |Ιωπ=[[Ιωάννης Καντακουζηνός, πιγκέρνης|Ιωάννης]]<br>πιγκέρνης, δουξ Θρακησίων<br><small>σύζ. Ειρήνη Παλαιολογίνα<br>(κόρη [[Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γιος Αλέξιου)|Ανδρόνικου]])|Μιχ=[[Μιχαήλ Καντακουζηνός]]<br>πρωτοστράτωρ του Μωρέως<br><small>σύζ. Θεοδώρα|γιο=γιος}}
83.069

επεξεργασίες