Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ευρυζωνική τηλεφωνία»

Διόρθωση ορθογραφικών λαθών και μορφοποίηση κειμένου. Δεν έγινε καμία αλλαγή στο περιεχόμενο.
(Διόρθωση ορθογραφικών λαθών και μορφοποίηση κειμένου. Δεν έγινε καμία αλλαγή στο περιεχόμενο.)
{{πηγές|04|04|2017}}
{{επιμέλεια|σύνταξη, ορθογραφία, σύνδεσμοι}}
'''Ευρυζωνική τηλεφωνία''' είναι η τεχνολογία νέας γενιάς, βασισμένη σε νέες τεχνολογίες και συστήματα, που αντικαθιστά την σταθερή τηλεφωνία. Το κλασικό δίκτυο τηλεφωνίας για την επικοινωνία δύο συνδρομητών χρησιμοποιεί ένα ζεύγος χαλκού για να μετατρέπει την φωνή σε ηλεκτρικά σήματα. Η ευρυζωνική τηλεφωνία μετατρέπει τα φωνητικά σήματα σε μικρά πακέτα δεδομένων και τα μεταφέρει μέσω ίντερνετ (voice over broadband)
 
Τα οφέλη της ευρυζωνικής τηλεφωνίας συνοψίζονται στα παρακάτω:
 
1) Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φωνής (HD Voice)
 
2) Σύγκλιση φωνής και δεδομένων με αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση των βλαβών
 
3) Εξάλειψη προβλημάτων θορύβου ή κακής ποιότητας όπως κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων ή στην περίπτωση θεμάτων συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο
 
4) Εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ήχου και αδιάλειπτης λειτουργίας
4)Εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ήχου και αδειάληπτη λειτουργία
 
5) Παροχή νέων καινοτόμων συνδυαστικών υπηρειώνυπηρεσιών
 
6) Αύξηση ανταγωνιστικότητας εταιρειών
 
7) Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
 
8) Δημιουργία νέων μορφών εργασιών με την χρήση νέων τεχνολογιών
 
Στα οφέλη για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών μπορεί να αναφερθούν τα ακόλουθα:
 
1) Μείωση του κόστους συντήρησης ψηφιακών κέντρων
 
2)Εξοικονόμιση Εξοικονόμηση χρημάτων από ελαχιστοποίηση της χρήσης δικτύου χαλκού
 
3) Μείωση στον χρόνο ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
 
Τα μειονεκτήματα της ευρυζωνικής τηλεφωνίας είναι τα παρακάτω:
1)Απαιτείται η χρήση αναβαθμισμένου εξοπλισμου('οπου συνήθως παρέχεται από την εταιρεία)
 
1) Απαιτείται η χρήση αναβαθμισμένου εξοπλισμουεξοπλισμού ('οπουπου συνήθως παρέχεται από την εταιρεία)
2)Δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ και δεν λειτουργεί η τηλεφωνία σε μία διακοπή ρεύματος (το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με χρήση εξοπλισμού ups)
 
2) Δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ και δεν λειτουργεί η τηλεφωνία σε μία διακοπή ρεύματος (το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με χρήση εξοπλισμού ups)
3)Επιρρεπής σε ιούς
 
3) Είναι επιρρεπής σε ιούς
Οι εφαρμογές της ευρυζωνικής τηλεφωνίας μπορεί να ποικίλουν.Ενδεικτικά βρίσκει εφαρμογή σε τελεργασία, τηλεκπαίδευση,τηλειατρική και τηλεσυνεδρίαση.
 
Οι εφαρμογές της ευρυζωνικής τηλεφωνίας μπορεί να ποικίλουν. Ενδεικτικά βρίσκει εφαρμογή σεστην τελεργασίατηλεργασία, την τηλεκπαίδευση,τηλειατρική την τηλεϊατρική και την τηλεσυνεδρίαση.
Στόχος είναι όλοι να έχουμε πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και να απολαμβάνουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες που θα συντελούν στην βελτίωσητων συνθηκών ζωής.
 
Στόχος είναι όλοι να έχουμε πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και να απολαμβάνουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες, που θα συντελούν στην βελτίωσητωνβελτίωση των συνθηκών ζωής.
Ανώνυμος χρήστης