Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δήμος Πειραιά»

* Γραφεία Δημοτικών Παρατάξεων
* Νομική Υπηρεσία
*Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
 
;Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκροτούμενη από τις κάτωθι διευθύνσεις:
* Διεύθυνση Διοίκησης
* Διεύθυνση Πολιτισμού
* Διεύθυνση Επικοινωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης
*Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
 
;Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, αποτελούμενη από τις κάτωθι διευθύνσεις:
* Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
122

επεξεργασίες