Οίκος της Βουργουνδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΕυΝ | | Ιωα | | ΡοΒ | | | | | | | | | | | | | | ΑλΔ | |ΕυΝ=[[Εύδης, κόμης της Νεβέρ|Εύδης]]<br>κόμης της Νεβέρ|Ιωα=[[Ιωάννης της Βουργουνδίας|Ιωάννης]]<br>κόμης του Σαρολαί|ΡοΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Βουργουνδίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|ΑλΔ=[[Αλφόνσος Δ΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | ,| -| -| -|,-|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | |ΟυΕ | | | ΟυΕΦι6 | | Ιωα | | ΕυΔ | | Λου | | | | | | ΠεΑ |ΟυΕ=[[Ούγος Ε΄ της Βουργουνδίας|Ούγος Ε΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|Ιωα=[[Ιωάννα της Βουργουνδίας|Ιωάννα]]<br><small>|Φι6=σύζ.[[Φίλιππος ΣΤ΄ της Γαλλίας|Φίλιππος ΣΤ΄ Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας|ΕυΔ=[[Εύδης Δ΄ της Βουργουνδίας|Εύδης Δ΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|Λου=[[Λουδοβίκος της Βουργουνδίας|Λουδοβίκος]]<br><small>σύζ.[[Ματθίλδη του Αινώ]]<br>πριγκίπισσα της Αχαΐας|ΠεΑ=[[Πέτρος Α΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | !| | | |! | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | |ΙωΒ | | | IωΒ| | | ΦίΩ | | | | | | | | | | ΦεΑ | | ΙΑΠ |IωΒΙωΒ=''[[Ιωάννης Β΄ της Γαλλίας|Ιωάννης Β΄ Βαλουά]]<br>βασ. της Γαλλίας<br>Α΄ δούκας της Βουργουνδίας''|ΦίΩ=[[Φίλιππος, κόμης της Ωβέρνης|Φίλιππος]]<br>κόμης της Ωβέρνης|ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙΑΠ=(νόθος) [[Ιωάννης Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος των Αβίς|ΚΛΑΔΟΣ ΑΒΙΣ]]}}
{{familytree | | | | | | !| | | |! | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | |ΦιΒ | | | ΦιΒ| | | ΦιΔ | | | | | | | | | | | | | | ΕδΠ | | ΕρΘ | | ΑλΜ |ΦιΒ=''[[Φίλιππος Β΄ της Βουργουνδίας|Φίλιππος Β΄ Βαλουά]]<br>δούκας της Βουργουνδίας''<br>[[Οίκος των Βαλουά|ΟΙΚΟΣ ΒΑΛΟΥΑ]]|ΦιΔ=[[Φίλιππος Α΄ της Βουργουνδίας|Φίλιππος Α΄]]<br>δούκας της Βουργουνδίας|ΕδΠ=[[Εδουάρδος της Πορτογαλίας|Εντουάρτε]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕρΘ=[[Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος|Ερρίκος]]<br>ο θαλασσοπόρος|ΑλΜ=[[Αλφόνσος της Μπραγκάντσα|Αλφόνσο]]<br>δούκας της Μπραγκάντσα<br>[[Οίκος Μπραγκάνζα|ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΣΑ]]}}
{{familytree/end}}