Βιφρέδο Β΄ του Μπεζαλού: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων