Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
 
==αυτοκράτορες της Βραζιλίας==
* Μαρία (1815-16) ως βασίλισσα της Βραζιλίας. Επίσης βασίλισσα της Πορτογαλίας (ως Μαρία Α΄).
* Ιωάννης (1816-22) καιως βασίλισσαβασιλιάς, μετά αυτοκράτορας της Βραζιλίας. Επίσης βασιλιάς της Πορτογαλίας (ως Ιωάννης ΣΤ΄)
* Πέτρος Α΄ (1822-31) και βασίλισσβασιλιάς της Πορτογαλίας (ως Πέτρος Δ΄)
* Πέτρος Β΄ (1831-89)