Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Τραστάμαρα»

μ
{{familytree | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | Πετ | | ΕρΒ |Πετ=[[Πέτρος της Καστίλης|Πέτρος Ιβρέας]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΕρΒ=(νόθος) [[Ερρίκος Β΄ της Καστίλης|Ερρίκος Β΄]]<br>κόμης Τραστάμαρα<br>βασ. Καστίλης-Λεόν<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΣΤΑΜΑΡΑ'''}}
{{familytree | | | | | |!)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΑ | | | | | | | | | | Αλφ |ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Καστίλης|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.1.Ελεονόρα Βαρκελώνης|Αλφ=[[Αλφόνσος του Χιχόν και Νορένια|Αλφόνσος]]<br>κόμης του Χιχόν & Νορένια}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΕρΓ | | | | | | ΦεΑ | | Φερ |ΕρΓ=(1) [[Ερρίκος Γ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Γ΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΦεΑ=(1) [[Φερδινάνδος Α΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. της Σικελίας<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΑΓΩΝΙΑΣ|Φερ=[[Φερδινάνδος της Βίλα Ρεάλ|Φερδινάνδος]]<br>κόμης της Βίλα Ρεάλ}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | | | | | ΑλΕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ιαν | | | | | | | | | | | | | | Ερρ | | Πετ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Καστίλης|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Αραγωνίας|Αλφόνσος Ε΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|Ιαν=[[Ιωάννης Β΄ της Αραγωνίας|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. της Σικελίας<br><small>σύζ.1.[[Λευκή Α΄ της Ναβάρρας|Λευκή Καπέτων-Εβρέ]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br>2.Ιωάννα Ενρίκες Ιβρέας|Ερρ=[[Ερρίκος της Βιλένα|Ερρίκος]]<br>δούκας της Βιλένα|Πετ=[[Πέτρος του Αλμπουρκέρκε|Πέτρος]]<br>κόμης του Αλμπουρκέρκε}}
{{familytree | |,|-|-|-|(+|-|-|-|.| | | |!| | | |) | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| |}}
{{familytree | ΕρΔ | | ΙσΑ | | Αλφ | | ΦεΑ | | | | | | ΚαΔ | | ΛεΒ | | Ελε | | ΦεΒ | | Ιωα | | Αλφ | | ΙωΣ | | Ερρ |ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ της Καστίλης|Ερρίκος Δ΄]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν|ΙσΑ=[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα]]<br>βασ.Καστίλης-Λεόν<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄ Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης|λφ=[[Αλφόνσος των Αστουρών|Αλφόνσος]]<br>πρίγκιπας των Αστουριών|ΦεΑ=(νόθος) [[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.1.Ισαβέλλα Κιαρομόντε<br>2.Ιωάννα Τραστάμαρα της Αραγωνίας|ΚαΔ=(1) [[Κάρολος, πρίγκιπας της Βιάνα|Κάρολος Δ΄]]<br>βασ. της Ναβάρρας|ΛεΒ=(1) [[Λευκή Β΄ της Ναβάρρας|Λευκή Β´]]<br>βασ. της Ναβάρρας|Ελε=(1) [[Ελεονώρα της Ναβάρρας|Ελεονώρα]]<br>βασ. της Ναβάρρας<br><small>σύζ.Γκαστόν Δ΄<br>κόμης του Φουά|ΦεΒ=(2) [[Φερδινάνδος Β΄ της Αραγωνίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Αραγωνίας<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Ισαβέλλα Α΄ της Καστίλης|Ισαβέλλα Tραστάμαρα]]<br>βασ. Καστίλης-Λεόν|Ιωα=(2) Ιωάννα της Αραγωνίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Α΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Α΄ Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Αλφ=[[Αλφόνσος δε Αραγόν υ δε Εσκόβαρ|Αλφόνσος]]<br>δούκας της Βιγιερμόσα|ΙωΣ=[[Ιωάννης δε Αραγόν|Ιωάννης]]<br>αρχιεπίσκοπος της Σαραγόσα|Ερρ=[[Ερρίκος δε Αραγόν υ Πιμέντελ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Σεγόρβε}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΑλΒ | | ΦρΑ | | Ιαν | | Φερ | | Μαρ | | ΙωΑ | | Αικ | | Αλφ |ΑλΒ=(1) [[Αλφόνσος Β΄ της Νάπολης|Αλφόνσος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης|ΦρΑ=(1) [[Φρειδερίκος Α΄ της Νάπολης|Φρειδερίκος Α΄]]<br>βασ. της Νάπολης|Ιαν=(2) Ιωάννα Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄ Τραστάμαρα]]<br>βασ. της Νάπολης|Φερ=(νόθος) [[Φερδινάνδος του Μοντάλτο|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Μοντάλτο|Μαρ=''Μαρία του Φουά<br><small>σύζ.[[Γουλιέλμος Η΄ του Μονφερά|Γουλιέλμος Η΄ Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μονφερά''|ΙωΑ=[[Ιωάννα Α΄ της Καστίλης|Ιωάννα]]<br>βασ. Αραγωνίας-Καστίλλης<br>βασ. Σικελίας-Νάπολης<br><small>σύζ.[[Φίλιππος Α΄ της Καστίλης|Φίλιππος Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ.Ισπανίας|Αικ=[[Αικατερίνη της Αραγωνίας|Αικατερίνη]]<br><small>σύζ.2.[[Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας|Ερρίκος Η΄ Τυδώρ]]<br>βασ. της Αγγλίας|Αλφ=[[Αλφόνσος δε Αραγόν υ Πορτουγάλ|Αλφόνσος]]<br>δούκας του Σεγόρβε}}
{{familytree | | | | | | | | | |! | | | |!| | | | )|-|-|-|.| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦεΒ| | | Ιου| ΦεΒ | | Φερ | | Ιου | | | | | | ΚαΕ |ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Νάπολης|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Νάπολης<br><small>σύζ.Ιωάννα Τραστάμαρα της Νάπολης|Φερ=[[Φερδινάνδος της Καλαβρίας|Φερδινάνδος]]<br>δούκας της Καλαβρίας|Ιου=Ιουλία<br><small>σύζ.[[Ιωάννης-Γεώργιος του Μονφερά|Ιωάννης-Γεώργιος Παλαιολόγος]]<br>μαρκήσιος του Μονφερά|ΚαΕ=''[[Κάρολος Κουίντος|Κάρολος Α΄ Αψβούργων]]<br>βασ. της Ισπανίας<br>Ε΄ βασ. της Γερμανίας<br>αρχιδούκας της Αυστρίας''}}
{{familytree/end}}
 
82.647

επεξεργασίες