Οίκος της Βουργουνδίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
Ο Οίκος της Βουργουνδίας περιέχει έναν σημαντικό κλάδο: ο γιος τού Ροβέρτου Α΄, ο [[Ερρίκος της Βουργουνδίας|Ερρίκος]], είχε τέσσερις γιους. Δύο έγιναν δούκες της Βουργουνδίας, ένας επίσκοπος και ο μικρότερος [[Ερρίκος, κόμης της Πορτογαλίας|Ερρίκος]] έγινε κόμης της Πορτογαλίας και γενάρχης του κλάδου [[Πορτογαλικός Οίκος της Βουργουνδίας|των βασιλέων της Πορτογαλίας]]. Πλάγιος κλάδος ήταν [[Οίκος των Αβίς|αυτός των Αβίς]], που με τη σειρά του είχε πλάγιο κλάδο [[Οίκος της Μπραγκάνσα|αυτόν της Μπραγκάνσα]].
 
==Γενεαλογία Καπέτων - (δουκών) Βουργουνδίας==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | ΡοΒ |ΡοΒ=[[Ροβέρτος Β΄ της Γαλλίας|Ροβέρτος Β΄]]<br>βασ. της Γαλλίας<br>[[Οίκος των Καπετιδών|ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΙΔΩΝ]]}}