Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Διονύσιος Κόκκινος»

Δοκίμια
 
*Οί δυο πόλεμοι[το οποίο και συνέβαλλε αποφασιστικά στην μελε΄τημελετη της νεοελληνικής ιστορίας[ 1940-1941, Αθήνα, Ίκαρος, 1945.
*Εισαγωγή εις την ελληνικήν επανάστασιν(Αφιερωμένο στα πλαίσια της εκαντονταετηρίδος της εθνικής παλλιγγενεσίας), Αθήνα, Ίκαρος, 1931.
*Ή ελληνική επανάστασης του 1821[Δωδεκάτομο το οποίο και συνέβαλλε αποφασιστικά στην μελετη της νεοελληνικής ιστορίας], Αθήνα, Ίκαρος, 1863.
*Η ελληνική επανάστασις[το οποίο και συνέβαλλε αποφασιστικά στην μελε΄τη της νεοελληνικής ιστορίας], τομ.1-6, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1976
Ανώνυμος χρήστης