Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | Αντ | | Εμμ | | Μιχ | | Ιωσ | |ΙωΕ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Ε΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φρα=[[Φραγκίσκος της Μπέζα|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Μπέζα|Αντ=[[Αντώνιος, πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Οουρέμ|Εμμανουήλ]]<br>κόμης του Οουρέμ|Μιχ=(νόθος) [[Μιχαήλ της Μπραγκάνσα|Μιχαήλ]]<br>ευγενής|Ιωσ=(νόθος) [[Ιωσήφ της Μπραγκάνσα, αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα|Ιωσήφ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα}}
{{familytree | | | | | | | | | | ,| -| -| -| -|,-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | |ΙωΑ | | | ΙωΑ| | | Καρ | | ΠεΓ | | Αντ | | Γασ | | Ιωσ | | ΙνΜ | | | | | | | | | | ΙΚα |ΙωΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωσήφ Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωσήφ]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Καρ=[[Κάρολος της Πορτογαλίας|Κάρολος]]<br>πρίγκιπας|ΠεΓ=[[Πέτρος Γ΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Γ΄]]<br>συμβασ. της Πορτογαλίας|ΙνΜ=[[Ιωάννης ντα Μπεμπόστα|Ιωάννης]]<br>ναύαρχος|ΙΚα=[[Ιωάννης Κάρολος του Λαφόες|Ιωάννης-Κάρολος]]<br>δούκας τού Λαφόες|Αντ=[[Αντώνιος της Μπραγκάνσα, ιππότης|Αντώνιος]]<br>ιππότης Τάγματος Χριστού|Γασ=[[Γασπάρ της Μπραγκάνσα, αρχιεπίσκοπος|Γασπάρ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα|Ιωσ=[[Ιωσήφ της Μπραγκάνσα, ιεροεξεταστής|Ιωσήφ]]<br>υψηλός Ιεροεξεταστής}}
{{familytree | | | | | | | | | | )| -| -| -|!.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | |ΜαΑ | | | ΜαΑΒεν | ~| Iωσ | | Ιω6 |ΜαΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Μαρία Α΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. της Βραζιλίας|Βεν=Βενεδίκτη|Iωσ=[[Ιωσήφ της Βραζιλίας|Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας Βραζιλίας|Ιω6=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Ιωάννης ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. μετά αυτ. της Βραζιλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΠεΑ | | | | | | | | | | ΜιΑ |ΠεΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Α΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>Α΄ αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μιχαήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Μιχαήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}