Οίκος των Φαρνέζε: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
==Γενεαλογία των Φαρνέζε της Πάρμας==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | Πιε |Πιε=ΠιερΠέτρος-ΛουίτζιΛουδοβίκος<br>κύριος του Μοντάλτο<br><small>σύζ. Τζιοβάννα Γκαετάνι}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | πΠΓ |πΠΓ=Αλεσσάντρο(Αλέξανδρος)<br>[[Πάπας Παύλος Γ΄|πάπας Παύλος Γ΄]]}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Πιε |Πιε=(νόθος) [[Πέτρος Λουδοβίκος Φαρνέζε της Πάρμα|Πέτρος-Λουδοβίκος]]<br>δούκας της Πάρμας, Πιασέντσας, Κάστρο}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | Αλε | | Οττα | | Ραν | | Ορα |Αλε=[[ΑλεσσάντροΑλέξανδρος Φαρνέζε, καρδινάλιος|ΑλεσσάντροΑλέξανδρος]]<br>καρδινάλιος|Οττα=[[ΟττάβιοΟκτάβιος της Πάρμας|ΟττάβιοΟκτάβιος]]<br>δούκας της Πάρμας<br><small>σύζ. Μαργαρίτα των Αψβούργων<br>(νόθη κόρη [[Κάρολος Κουίντος|Καρόλου ΚουίντουΕ΄ της Γερμανίας]])|Ραν=[[Ρανούτσο Φαρνέζε, καρδινάλιος|Ρανούτσο]]<br>καρδινάλιος|Ορα=(νόθος) [[ΟράτσιοΟράτιος της Πάρμας|ΟράτσιοΟράτιος]]}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Αλε |Αλε=[[ΑλεσσάντροΑλέξανδρος της Πάρμας|ΑλεσσάντροΑλέξανδρος]]<br>δούκας της Πάρμας}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΑ | | Οντ |ΡαΑ=[[Ρανούτσο Α΄ της Πάρμας|Ρανούτσο Α΄]]<br>δούκας της Πάρμας|Οντ=[[ΟντοάρντοΟδοάρδος Φαρνέζε|ΟντοάρντοΟδοάρδος]]<br>καρδινάλιος}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΟντΟδο | | Φρα | | ΟτταΟτκτ |ΟντΟδο=[[ΟντοάρντοΟδοάρδος Φαρνέζε, δούκας της Πάρμας|ΟντοάρντοΟδοάρδος]]<br>δούκας της Πάρμας|Φρα=[[ΦραντσέσκοΦραγκίσκος Μαρία Φαρνέζε, καρδινάλιος|ΦραντσέσκοΦραγκίσκος-Μαρία]]<br>καρδινάλιος|ΟτταΟκτ=(νόθος) [[ΟττάβιοΟκτάβιος Φαρνέζε|ΟττάβιοΟκτάβιος]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΒ | | Αλε | | ΠιεΠετ |ΡαΒ=[[Ρανούτσο Β΄ Φαρνέζε της Πάρμα|Ρανούτσο Β΄]]<br>δούκας της Πάρμας|Αλε=[[ΑλεσσάντροΑλέξανδρος Φαρνέζε, πρίγκιπας|ΑλεσσάντροΑλέξανδρος]]<br>πρίγκιπας της Πάρμας|ΠιεΠετ=[[ΠιέτροΠέτρος Φαρνέζε|Πιέτρο]]<br>κοντοτιέρο}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Οντ | | Φρα | | Αντ |Οντ=[[Οδοάρδος Φαρνέζε, διάδοχος της Πάρμας|Οδοάρδος]]<br>διάδοχος της Πάρμας|Φρα=[[Φραγκίσκος Φαρνέζε της Πάρμας|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Πάρμας|Αντ=[[Αντώνιος Φαρνέζε της Πάρμας|Αντώνιος]]<br>δούκας της Πάρμας}}