Οίκος των Φαρνέζε: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
{{familytree | | | | | Πιε |Πιε=(νόθος) [[Πέτρος Λουδοβίκος Φαρνέζε της Πάρμα|Πέτρος-Λουδοβίκος]]<br>δούκας της Πάρμας, Πιασέντσας, Κάστρο}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | Αλε | | Οττα | | Ραν | | Ορα |Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε, καρδινάλιος|Αλέξανδρος]]<br>καρδινάλιος|Οττα=[[Οκτάβιος Φαρνέζε της Πάρμας|Οκτάβιος]]<br>δούκας της Πάρμας<br><small>σύζ. Μαργαρίτα των Αψβούργων<br>(νόθη κόρη [[Κάρολος Κουίντος|Καρόλου Ε΄ της Γερμανίας]])|Ραν=[[Ρανούτσο Φαρνέζε, καρδινάλιος|Ρανούτσο]]<br>καρδινάλιος|Ορα=(νόθος) [[Οράτιος της Πάρμας|Οράτιος]]}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Αλε |Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε της Πάρμας|Αλέξανδρος]]<br>δούκας της Πάρμας}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΑ | | Οντ |ΡαΑ=[[Ρανούτσο Α΄ Φαρνέζε της Πάρμας|Ρανούτσο Α΄]]<br>δούκας της Πάρμας|Οντ=[[Οδοάρδος Φαρνέζε|Οδοάρδος]]<br>καρδινάλιος}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Οδο | | Φρα | | ΟτκτΟκτ |Οδο=[[Οδοάρδος Φαρνέζε, δούκας της Πάρμας|Οδοάρδος]]<br>δούκας της Πάρμας|Φρα=[[Φραγκίσκος Μαρία Φαρνέζε, καρδινάλιος|Φραγκίσκος-Μαρία]]<br>καρδινάλιος|Οκτ=(νόθος) [[Οκτάβιος Φαρνέζε|Οκτάβιος]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΒ | | Αλε | | Πετ |ΡαΒ=[[Ρανούτσο Β΄ Φαρνέζε της Πάρμα|Ρανούτσο Β΄]]<br>δούκας της Πάρμας|Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε, πρίγκιπας|Αλέξανδρος]]<br>πρίγκιπας της Πάρμας|Πετ=[[Πέτρος Φαρνέζε|Πιέτρο]]<br>κοντοτιέρο}}