Οίκος των Φαρνέζε: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
==Γενεαλογία των Φαρνέζε της Πάρμας==
{{familytree/start}}
{{familytree | Πετ | | | |Πετ=[[Πέτρος Φαρνέζε|Πέτρος]]<br>κονντοττιέρο}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | |}}
{{familytree | | | | | | | |}}
{{familytree | Ραν | | | | |Ραν=[[Ρανούτσιο Φαρνέζε ο Παλαιός|Ρανούτσιο]]<br>κονντοττιέρο<br>ευγενής}}
{{familytree | | | | | | | |}}
{{familytree | | | | | Πιε |Πιε=Πέτρος-Λουδοβίκος<br>κύριος του Μοντάλτο<br><small>σύζ. Τζιοβάννα Γκαετάνι}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Πιε |Πιε=(νόθος) [[Πέτρος Λουδοβίκος Φαρνέζε της Πάρμα|Πέτρος-Λουδοβίκος]]<br>δούκας της Πάρμας, Πιασέντσας, Κάστρο}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | Αλε | | Οττα | | Ραν | | Ορα |Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε, καρδινάλιος|Αλέξανδρος]]<br>καρδινάλιος|Οττα=[[Οκτάβιος Φαρνέζε της Πάρμας|Οκτάβιος]]<br>δούκας της Πάρμας<br><small>σύζ. Μαργαρίτα των Αψβούργων<br>(νόθη κόρη [[Κάρολος Κουίντος|Καρόλου Ε΄ της Γερμανίας]])|Ραν=[[Ρανούτσο Φαρνέζε, καρδινάλιος|Ρανούτσο]]<br>καρδινάλιος|Ορα=(νόθος) [[Οράτιος τηςΦαρνέζε Πάρμαςτου Κάστρο|Οράτιος]]}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Αλε |Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε της Πάρμας|Αλέξανδρος]]<br>δούκας της Πάρμας}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΑ | | ΟντΟδο |ΡαΑ=[[Ρανούτσο Α΄ Φαρνέζε της Πάρμας|Ρανούτσο Α΄]]<br>δούκας της Πάρμας|ΟντΟδο=[[Οδοάρδος Φαρνέζε, καρδινάλιος|Οδοάρδος]]<br>καρδινάλιος}}
{{familytree | | | | | |),|-|-|-|v+|-|-|-|.}}
{{familytree | | |Οβι | | Οδο | | Φρα |Οβι=(νόθος) [[Οκτάβιος Φαρνέζε (1598-1643)|Οκτάβιος]]<br>κύριος Οκτδώδεκα περιοχών|Οδο=[[Οδοάρδος Φαρνέζε, δούκας της Πάρμας|Οδοάρδος]]<br>δούκας της Πάρμας|Φρα=[[Φραγκίσκος Μαρία Φαρνέζε, καρδινάλιος|Φραγκίσκος-Μαρία]]<br>καρδινάλιος|Οκτ=(νόθος) [[Οκτάβιος Φαρνέζε|Οκτάβιος]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΡαΒ | | Αλε | | Πετ |ΡαΒ=[[Ρανούτσο Β΄ Φαρνέζε της Πάρμα|Ρανούτσο Β΄]]<br>δούκας της Πάρμας|Αλε=[[Αλέξανδρος Φαρνέζε, πρίγκιπας|Αλέξανδρος]]<br>πρίγκιπας της Πάρμας|Πετ=[[Πέτρος Φαρνέζε|Πιέτρο]]<br>κοντοτιέρο}}
{{familytree | | | | | |),|-|-|-|v+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Οντ | | Φρα | | Αντ |Οντ=[[Οδοάρδος Φαρνέζε, διάδοχος της Πάρμας|Οδοάρδος]]<br>διάδοχος της Πάρμας|Φρα=[[Φραγκίσκος Φαρνέζε της Πάρμας|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Πάρμας|Αντ=[[Αντώνιος Φαρνέζε της Πάρμας|Αντώνιος]]<br>δούκας της Πάρμας}}
{{familytree | |!}}
{{familytree | |Ελι | ~| |Φιλ |Ελι=[[Ελισάβετ Φαρνέζε|Ελισάβετ]]<br>δούκισσα | | Καρτης Πάρμας|ΚαρΦιλ=[[ΚάρολοςΦίλιππος Γ΄Ε΄ της Ισπανίας|ΚάρολοςΦίλιππος Γ΄Ε΄ Βουρβόνων]]<br>βασ. της Ισπανίας}}
{{familytree | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΕλιΚαρ |~| Φιλ |ΕλιΚαρ=[[ΕλισάβετΚάρολος Φαρνέζε|Ελισάβετ]]<br>δούκισσα της Πάρμας|Φιλ=[[Φίλιππος Ε΄Γ΄ της Ισπανίας|ΦίλιπποςΚάρολος Ε΄Γ΄ Βουρβόνων]]<br>βασ. της Ισπανίας,<br>δούκας της Πάρμας}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | Καρ |Καρ=[[Κάρολος Γ΄ της Ισπανίας|Κάρολος Γ΄ Βουρβόνων]]<br>βασ. της Ισπανίας}}
{{familytree/end}}