Μορφία της Μελιτηνής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
 
==Βασίλισσα της Ιερουσαλήμ==
Ο Βαλδουίνος εξελέγη [[Κατάλογος βασιλέων της Ιερουσαλήμ|Βασιλιάς της Ιερουσαλήμ]] (1118) ως διάδοχος του [[Βαλδουίνος Α΄ της Ιερουσαλήμ|Βαλδουίνου Α΄ της Ιερουσαλήμ]]. Η Μορφία και οι τρεις κόρες που είχε αποκτήσει, παρέμειναν στην [[Έδεσσα Μεσοποταμίας|Έδεσσα]] της Μεσοποταμίας.[2] Ο Βαλδουίνος Β΄, που τώρα πια ήταν βασιλιάς, δέχτηκε επίμονα προτάσεις να χωρίσει την Μορφία και να νυμφευτεί νέα σύζυγο, ευγενέστερης καταγωγής, που θα αποκτούσε μαζί της γιο. Ο Ματθαίος της Έδεσσας αναφέρει, ότι αγαπούσε πολύ τηντη σύζυγό του και απέρριψε όλες τις προτάσεις.<ref>Hamilton, Bernard, Queens of Jerusalem, Ecclesiastical History Society, 1978, Frankish women in the Outremer, pg 143, Melisende's youth pgs 147, 148, Recognized as successor pg 148, 149, Offers patronage and issues diplomas, Marriage with Fulk, Birth of Baldwin III, Second Crowing with father, husband, and son, pg 149</ref> Σαν ένδειξη της μεγάλης του αγάπης, ο Βαλδουίνος Β΄ καθυστέρησε την στέψη του μέχρι την ημέρα των Χριστουγέννων του 1119, για να μπορέσει η Μορφία να ταξιδεύσει στην [[Ιερουσαλήμ]] και να στεφθεί μαζί του.<ref>Hamilton, Bernard, Queens of Jerusalem, Ecclesiastical History Society, 1978, Frankish women in the Outremer, pg 143, Melisende's youth pgs 147, 148, Recognized as successor pg 148, 149, Offers patronage and issues diplomas, Marriage with Fulk, Birth of Baldwin III, Second Crowing with father, husband, and son, pg 149</ref>
 
Η Μορφία δεν έκανε επεμβάσεις στην πολιτική, αλλά έδειξε τεράστιες ικανότητες, όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Ο σύζυγός της συνελήφθη αιχμάλωτος σε μια εκστρατεία (1123) και η Μορφία έστειλε Αρμένιους μισθοφόρους να ανακαλύψουν, πού βρισκόταν ο φυλακισμένος σύζυγός της.<ref>Hamilton, Bernard, Queens of Jerusalem, Ecclesiastical History Society, 1978, Frankish women in the Outremer, pg 143, Melisende's youth pgs 147, 148, Recognized as successor pg 148, 149, Offers patronage and issues diplomas, Marriage with Fulk, Birth of Baldwin III, Second Crowing with father, husband, and son, pg 149</ref> Η Μορφία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, ταξίδευσε η ίδια στην [[Συρία]] και παρέδωσε τη μικρότερη κόρη της Ιοβέτα ως όμηρο, μέχρι να πληρωθούν τα λύτρα.<ref>Hamilton, Bernard, Queens of Jerusalem, Ecclesiastical History Society, 1978, Frankish women in the Outremer, pg 143, Melisende's youth pgs 147, 148, Recognized as successor pg 148, 149, Offers patronage and issues diplomas, Marriage with Fulk, Birth of Baldwin III, Second Crowing with father, husband, and son, pg 149</ref>