Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

επέκταση
(μικρή προσθήκη)
(επέκταση)
Μία '''διεύθυνση IP - διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου''' ([[αγγλικά|αγγλ.]] ''IP address - Internet Protocol address'') είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές σε ένα [[δίκτυο υπολογιστών]] που χρησιμοποιεί το [[Internet Protocol standard]] για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο - όπως [[Δρομολογητής|δρομολογητές]] ([[αγγλικά|αγγλ.]] routers), [[Ηλεκτρονικός υπολογιστής|υπολογιστές]], time-servers, [[εκτυπωτής|εκτυπωτές]], μηχανές τηλεομοιοτυπίας (fax) μέσω διαδικτύου ([[αγγλικά|αγγλ.]] Internet fax) και ορισμένα τηλέφωνα - πρέπει να έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση. Μία διεύθυνση IP μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο μιας διεύθυνσης κατοικίας ή ενός αριθμού τηλεφώνου (π.χ. [[VoIP]]) για έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο. Όπως κάθε διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχούν σε ένα και μοναδικό κτίριο ή τηλέφωνο, μια διεύθυνση IP χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή ή άλλης συσκευής που συνδέεται στο δίκτυο.
 
Οι διευθύνσεις IP συνήθως γράφονται και εμφανίζονται σε σημειογραφίες που είναι αναγνώσιμες από τον άνθρωπο σημειώσεις, όπως η 172.16.254.1 στο πρότυπο [[IPv4]] και η 2001: db8: 0: 1234: 0: 567: 8: 1 στο πρότυπο [[IPv6]]. Το μέγεθος του προθέματος δρομολόγησης της διεύθυνσης προσδιορίζεται στη [[σημείωση CIDR]] με την τροποποίηση της διεύθυνσης προσθέτοντας τον αριθμό σημαντικών δυαδικών ψηφίων όπως γίνεται π.χ. στη διεύθυνση 192.168.1.15/24, η οποία είναι ισοδύναμο με την ιστορικά χρησιμοποιούμενη μάσκα υποδικτύου 255.255.255.0.
 
Μια διεύθυνση IP μπορεί να αντιστοιχεί σε πολλές συσκευές-πελάτες είτε επειδή αυτές είναι μέρος ενός shared hosting web server environment, είτε λόγω ενός [[Διακομιστής μεσολάβησης|Διακομιστή μεσολάβησης]] ([[αγγλικά|αγγλ.]] ''proxy server'') (π.χ. ενός Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου ([[αγγλικά|αγγλ.]] Internet Service Provider (ISP)) ή μιας υπηρεσίας διασφάλισης της ανωνυμίας ([[αγγλικά|αγγλ.]] anonymizer service)) που λειτουργούν ως μεσολαβητές. Στην τελευταία περίπτωση (χρήση διακομιστή μεσολάβησης) η πραγματική διεύθυνση IP μπορεί να αποκρύπτεται από το διακομιστή που δέχεται ένα αίτημα. Το ανάλογο με τα τηλεφωνικά συστήματα θα ήταν η χρήση διεθνών ή τοπικών αριθμών κλήσης (proxy) και επεκτάσεων (shared).