Σχετικότητα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
* ''Συστολή του μήκους'': Τα μήκη που μετρούν δύο παρατηρητές που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα είναι διαφορετικά. Για τον ταχύτερο παρατηρητή τα μήκη είναι μικρότερα.
* ''Σχετικότητα της ταυτοχρονικότητας'': Δύο γεγονότα που φαίνονται να συμβαίνουν ταυτόχρονα σε έναν παρατηρητή Α, δε θα συμβαίνουν ταυτόχρονα για έναν παρατηρητή Β, εάν ο Β κινείται σε σχέση με τον Α.
* ''Ισοδυναμία μάζας-ενέργειας'': Από τη σχέση ''E'' = ''mc''², η1/E=1/mc'sto'2η ενέργεια και η μάζα είναι ισοδύναμες.
 
Οι αποκλίσεις μεταξύ δύο παρατηρητών στον παρατηρούμενο χρόνο και τα παρατηρούμενα μήκη για ένα σύστημα χωροχρόνου με σταθερή ταχύτητα του φωτός για όλους του παρατηρητές δίνονται από τους [[Μετασχηματισμοί Λόρεντζ|μετασχηματισμούς του Λόρεντζ]].
Ανώνυμος χρήστης