Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Το '''Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας''' συστάθηκε στις 28 Απριλίου του 1910 με τον Νόμο 3724<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGjMvHQD_V6sndtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSAldjwk8t7TBNpaJuwj5vuGbk_alpGGdZAJKVTRv0kZ ΦΕΚ Α159/04.05.1910], Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νόμος ΓΨΚΔ΄ (υπ. αριθ. 3724)</ref> με κύριες αρμοδιότητες τη σύσταση, οργάνωση και διοίκηση Γεωργικών Σταθμών, προτύπων Αγροκηπίων ειδικών Ζωοτεχνικών, Οινοποιητικών, Ελαιοκομικών, Γαλακτοκομικών και Υδατοκομικών Σταθμών και Γεωργικών Χημικών Εργοστάσιων, την φροντίδα περί Σύστασης Γεωργικών Επιμελητηρίων, την Αγροτική Αστυνομία (δραγάτες) και την Αστυνομία των φυτικών ασθενειών την Αστυνομία των Επιζωοτικών και την [[Κτηνιατρική Υπηρεσία]] του Κράτους και την εποπτεία και συντήρηση δενδροστοιχιών και κήπων.<ref>[https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/article/viewFile/17643/15693 Ισχύουσα υγειονομική κτηνιατρική νομοθεσία], Π. Α. Καρβουνάρης, Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 6(3), 843-855, 1955</ref><ref name="ypaat">[http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/history ΥπΑΑΤ Ιστορία: Τα πρώτα βήματα στην αρχή του αιώνα]</ref>
 
Το Υπουργείο είχε έξη τμήματα<ref>[http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGjMvHQD_V6sndtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSAldjwk8t7TBNpaJuwj5vuGbk_alpGGdZAJKVTRv0kZ ΦΕΚ Α159/04.05.1910], Περί συστάσεως Υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νόμος ΓΨΚΔ΄ (υπ. αριθ. 3724)</ref>:
Τα τμήματα ήταν: «Τμήμα Γεωργίας», και στη συνέχεια, με το Νόμο 241/1916 τα: «Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας», «Τμήμα Δασών» και τέλος το «Τμήμα Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας»
*Τμήμα Α΄: Γεωργίας
*Τμήμα Β΄: Δασών
*Τμήμα Γ΄: Εμπορίου και Βιομηχανίας
*Τμήμα Δ΄: Μεταλλείων
*Τμήμα Ε΄: Στατιστικής
*Τμήμα ΣΤ΄: Ειδικού Λογιστηρίου
 
Μέσα στο Τμήμα Γεωργίας συστάθηκαν επίσης και τρεις επιθεωρήσεις (Γεωργίας, Φυτικής Υπηρεσίας, Αμπελουργικής και Φυλλοξηρικής).
 
Με το Νόμο Γ.Κ. της 12 Αυγούστου 1911, τροποποιήθηκε ο Νόμος 260 που ρυθμίστηκαν τα των Εξωτερικών Γεωργικών Υπηρεσιών του Κράτους.
 
Για πρώτη φορά εισήχθηκε ο θεσμός του «Νομογεωπόνου» και των «ειδικών» και μετατράπηκαν οι Γεωργικοί σταθμοί (εκτός από 4) σε Αγροκήπια. Εφόσον δεν λειτουργούσαν οι σταθμοί, προβλέφθηκε η ίδρυση τούτων με πρωτοβουλία και δαπάνη των Δήμων, Κοινοτήτων Νομών, Σωματείων, με κρατικούς Γεωπόνους) (μέχρις ενός κατά επαρχία) και αφού δεν λειτουργούσε σ' αυτή Κρατικός Σταθμός, Αγροκήπιο ή Σχολή.
{| class="wikitable"
|-
! Όνομα !! Έναρξη Θητείας !! Λήξη Θητείας !! Πολιτικό ΚόμμαΚυβέρνηση !! Σημειώσεις
|-
| [[Εμμανουήλ Μπενάκης]] || 28 Απριλίου 1910<br>Σύσταση του Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας || 20 Ιουνίου 1911<br>Μετονομασία σε [[Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (1911)|Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας]] || [[Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1910]] ||
98.675

επεξεργασίες