Ένζυμο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
 
== Ονομασία ==
Η ονομασία των ενζύμων εκτός από εκείνων που παρέμεινε από παλαιότερα (π.χ, θρεψίνη, πεψίνη κ.λπ.) έχει καθοριστεί, κατά παράδειγμα του Buchner, να λαμβάνει ως πρώτο συνθετικό τη θεματική ονομασία του υποστρώματος (της ένωσης επί της οποίας γίνεται η χημική μεταβολή) με την κατάληξη '''-άση'''. Έτσι το ειδικό ένζυμο που έχει λιπολυτική δράση ονομάζεται (''λιπ + άση'') ''λιπάση'', το ένζυμο που καταλύει την ουρίαδιάσπαση τής ουρίας ''ουρεάση'' κ.λπ.
 
== Δράση ενζύμων ==
Ανώνυμος χρήστης