Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Συζήτηση χρήστη:MC&G/πρόχειρο»

→‎Απεικόνιση: Ετυμολογία και Εννοιολογία
(→‎Απεικόνιση: Ετυμολογία και Εννοιολογία)
 
== Απεικόνιση ==
Το ιστορικό του περιεχομένου του λήμματος ξεκινάει στη Βικιπαίδεια τον Ιανουάριο 2007, με μία ανακατεύθυνση αποκλειστικά στη [[Συνάρτηση|Συνάρτηση-Απεικόνιση]].<br>
 
Αλλά ένα διάγραμμα αντίστοιχο με το διάγραμμα της προηγούμενης παραπομπής είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι παραθέτει στη Σελ 14, ο καθηγητής Μουσικής Ακουστικής και Πληροφορικής, κος Χαράλαμπος Σπυρίδης στο σύγγραμμά του[http://users.uoa.gr/~hspyridis/prolegomenalavdoeidis.pdf "Πλάτωνος Τίμαιος: Γένεσις Ψυχής Κόσμου (Γραμμικές & Λαβδοειδείς Λύσεις)"], αναλύοντας την έννοια της "Μέθεξης" του Πλατωνικού Κόσμου των Ιδεών, με την εξής ερμηνεία της Απεικόνισης<br>
Παρότι η «απεικόνιση» είναι το κύριο συστατικό της επικοινωνίας μας,κατ’ αντίστιξη με την ομιλία (Λόγος), δεν υπάρχει κοινός ορισμός της, αλλά αποδίδεται με  περισσότερα από δεκαοκτώ συνώνυμα στην αγγλική,[https://el.glosbe.com/el/en/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7 Απεικόνιση]<sup>1</sup> ενώ στην Ελληνική, κυρίως σαν:  <sup>2</sup> Αναπαράσταση, ακριβής περιγραφή, συνάρτηση, μετασχηματισμός,και (εξαρτημένος από την ενέργεια), σαν " η ενέργεια και το αποτέλεσμα του απεικονίζω" [https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7 Βικιλεξικό-Απεικόνιση-] <sup>3</sup>
''
Όμως η σπουδαιότητα της έννοιας της φαίνεται από την ύπαρξη μαθηματικού ορισμού της. [[Συνάρτηση|Απεικόνιση]] <sup>4</sup>
=== "Μέθεξη ή μίμηση,η αντιστοίχιση ή '''απεικόνιση''' σε όλα τα στοιχεία μιας κλάσεως του συνόλου Χ, του "πραγματικού κόσμου", της καταλλήλου ιδέας,η οποία είναι ένα στοιχείο του συνόλου Ψ, του "κόσμου των ιδεών". ===
Αν όλα αυτά τα συνώνυμα επιχειρήσουμε να τα εντάξουμε στο μαθηματικό ορισμό της, ως συνάρτησης, αντιστοιχώντας τα, σαν «κωδικοποιημένη αποτύπωση», στο σύνολο Β, και αποδίδοντας στο σύνολο Α «μια σειρά δεδομένων-ενεργειών» τότε μπορούμε να δεχθούμε ένα μείζονα ορισμό, που να περιλαμβάνει ανεξαιρέτως όλες τις εκφορές της λέξης _Απεικόνιση_, κατά περίπτωση επιθετικού προσδιορισμού <br><br>
''<br>
Αν αναλογισθεί κάποιος ότι η "Θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα" και η "Αλληγορία του Σπηλαίου" του ήταν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που επινόησε για να προτείνει το Ιδανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα (άλ. επικοινωνία) των Πολιτών της Ιδανικής Δημοκρατίας, τότε η «απεικόνιση» είναι το κύριο συστατικό της επικοινωνίας μας μετά την ομιλία (Λόγος). Η οποία όμως ακολουθεί τον Λατινικό κανόνα "Verba volant"[[Verba volant, scripta manent]],ενώ το υπόλοιπο μισό του "scripta manent", ανατέθηκε στην "Απεικόνιση", ξεκινώντας από τα scripta = γραπτά-κείμενα.
ΠαρότιΌμως από τον προηγούμενο αιώνα η «απεικόνιση»εν είναιεξελίξει τομέχρι κύριοσήμερα συστατικόεπιδρομή της επικοινωνίας μαςτεχνολογίας,κατ’ αντίστιξη μεδιέσπασε την ομιλίαενότητα (Λόγος)της έννοιας σε επιμέρους εξειδικεύσεις,ώστε δεννα μην υπάρχει άλλος κοινός ενιαίος ορισμός της, αλλά να αποδίδεται με  περισσότερα από δεκαοκτώ συνώνυμα στην αγγλική,[https://el.glosbe.com/el/en/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7 Απεικόνιση]<sup>1</sup> ενώ στην Ελληνική, κυρίως σαν:  <sup>2</sup> Αναπαράσταση, ακριβής περιγραφή, συνάρτηση, μετασχηματισμός,και (εξαρτημένος από την ενέργεια), σαν " η ενέργεια και το αποτέλεσμα του απεικονίζω" [https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7 Βικιλεξικό-Απεικόνιση-] <sup>3</sup><br>
 
Έτσι σπουδαιότητα της έννοιας της που φαίνεται από την ύπαρξη του παγκόσμιου μαθηματικού ορισμού της, [[Συνάρτηση|Απεικόνιση]] <sup>4</sup>,περιορίσθηκε, λόγω του μαθηματικού συμβολισμού της, σαν μία ακόμα "επιμέρους" εξειδίκευση της ως "Μαθηματικής Απεικόνισης", παραγνωρίζοντας ακόμα και την σχέση της με τη σημαντικότερη Θεωρία που δεν έχει ανατραπεί από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα: Τον Κόσμο των Ιδεών του Πλάτωνα.
Ιατρική,Πληροφορική,Αρχιτεκτονική,Ιστορική,Γραφική,Γραφιστική,Κείμενο,Φιλολογική,Καλές Τέχνες,Θεατρική,Κινηματογραφική,Βοτανική, Βοτανολογική,Οικολογική,Οικονομική,Τεχνική, Βιβλιοδετική,Οπτική, Εικαστική,Ηχητική,Παραστατική,Συμβολική,Γεωδαιτική,Αστρολογική, Αστρονομική,Ρεαλιστική,Σουρεαλιστική,Βραχογραφική,Γεωγλυφική → ∞ ...κ.ό.κ.<br>
Αν όμως όλα αυτά τα συνώνυμα επιχειρήσουμε να τα εντάξουμε στο μαθηματικό ορισμό της, ως συνάρτησης, αντιστοιχώντας τα, σαν «κωδικοποιημένη αποτύπωση», στο σύνολο Β, και αποδίδοντας στο σύνολο Α «μια σειρά δεδομένων-ενεργειών» τότε μπορούμεμπορεί να δεχθούμεδιατυπωθεί έναένας μείζοναμείζον ορισμόλογικός ορισμός, που να περιλαμβάνει ανεξαιρέτως όλες τις εκφορές της λέξης _Απεικόνιση_"Απεικόνιση", κατά περίπτωση επιθετικού προσδιορισμού <br><br>
===== Το σημαντικό με την έννοια της Απεικόνισης είναι ότι συμπίπτει ο μαθηματικός ορισμός της [[Συνάρτηση|Απεικόνιση-Συνάρτηση]] <sup>4</sup> με την Θεωρία των Ιδεών και την [[Αλληγορία του Σπηλαίου]] <sup>5</sup> του Πλάτωνα. Όπου το Είδωλο της ατομικής αντίληψης-σκιές της Σπηλιάς-του=(Σύνολο Α:Δόξα)) συμπίπτει με την Ιδέα της πραγματικότητας,-ηλιόλουστη Ύπαιθρος-του=(Σύνολο Β:Επιστήμη).Ή και αντίστροφα. =====
=== ''Ιατρική,Πληροφορική,Αρχιτεκτονική,Ιστορική,Γραφική,Γραφιστική,Κείμενο,Φιλολογική,Καλές Τέχνες,Θεατρική,Κινηματογραφική,Βοτανική, Βοτανολογική,Οικολογική,Οικονομική,Τεχνική, Βιβλιοδετική,Οπτική, Εικαστική,Ηχητική,Παραστατική, Συμβολική, Παραστατική, Γεωδαιτική,Αστρολογική, Αστρονομική, Ρεαλιστική,Σουρεαλιστική, Βραχογραφική,Γεωγλυφική,Σπηλαιολογική → ∞ ...κ.ό.κ.'' ===<br>
<br>
Εκτός από το πρόσφατο, παραπάνω,εννοιολογικό κατακερματισμό της ίδιας της λέξης Απεικόνιση-,η Ιστορία επιφύλασσε μία ακόμα εννοιολογική περιπέτεια στη ετυμολογική ρίζα της.Αυτή που οδήγησε στην γνωστή Χριστιανική [[Εικονομαχία]], με επικράτηση μεταξύ των Πολυεθνικών, της Εικονολατρείας που είχε βαθιές ρίζες στην "Απεικόνιση" του Ελληνικού Πολιτισμού.
=== ΕΤΥΜΟΛΟΓΊΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΉ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ===
Ετυμολογικά λοιπόν η Απ-[εικόν]-ιση <την> [[Εικόνα|[εικόν]-α]], έχει κύρια ρίζα της.Μία πολύ σημαντική αλλά δύσληπτη εννοιολογική διαφορά της "[[Εικόνα|Εικόνας]]" με το "[[Είδωλο]]" είναι ότι
* η πρώτη είναι κυρίως ΑΠΟΤΎΠΩΣΉ (δηλ. τεχνική-συμβολική)
* η δεύτερη είναι κυρίως ΑΝΤΑΝΆΚΛΑΣΗ (δηλ. φυσική-ανεπεξέργαστη).
Αλλά οι διαφορές αυτές ήταν γέννημα της Ελληνικής Γραμματείας και κοινό κτήμα των Ελλήνων.Λόγω του περιορισμού της χρήσης του Ειδώλου από την Ειδωλολατρεία στη Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη μεταβίβασε στην "Εικόνα" σταδιακά την έννοια και του "Ειδώλου", που η διάκριση τους ήταν δεδομένη για τους Έλληνες. Όμως η Χριστιανική Παράδοση μεταξύ των Εθνικών υπέστη σύγχυση. Μεταξύ του Κόσμου της Πραγματικότητας και του Κόσμου των Ιδεών (Πλάτωνας και πάλι) και της αντιστοιχίας τους προς την "Εικόνα" και το "Είδωλο".Μολονότι οι δύο τελευταίες διακριτικά συμπορεύονταν από τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους στο Κόσμο της Πραγματικότητας, η αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού "Εγώ ειμί η αλήθεια" διέσπασε ακόμη μία φορά την "Απεικόνιση" και το περιεχόμενο της σε δεκάδες υποκοριστικά της (εικόνες,ιερά σκεύη,λείψανα αγίων εκκλησίες,μονές κλπ)
 
Λόγωκαι κατίσχυσης της Εικονολατρείας στην Εικονομαχία της μεταφορικής επέκτασης της έννοιας του κυρίως ετυμολογικού συστατικού της Απ-[εικόν]-ισης <> [εικόν]-α, στην έννοια του -Είδωλο-, που απέκλεισε η αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού "Εγώ ειμί η αλήθεια", η σύγχυση είναι καθημερινή με αποσπασματικές ερμηνείες ως προς τον Λογικό ορισμό της και τον Επιστημονικό καθορισμό της.<br>
 
===== Το σημαντικό με την έννοια της Απεικόνισης είναι ότι συμπίπτει ο μαθηματικός ορισμός της [[Συνάρτηση|Απεικόνιση-Συνάρτηση]] <sup>4</sup> με την Θεωρία των Ιδεών και την [[Αλληγορία του Σπηλαίου]] <sup>5</sup> του Πλάτωνα. Όπου το Είδωλο της ατομικής αντίληψης-σκιές της Σπηλιάς-του=(Σύνολο Α:Δόξα)) συμπίπτει με την Ιδέα της πραγματικότητας,-ηλιόλουστη Ύπαιθρος-του=(Σύνολο Β:Επιστήμη).Ή και αντίστροφα. =====
'''Απεικόνιση είναι,η κωδικοποιημένη αποτύπωση, μιας σειράς (σύνολο) δεδομένων /ενεργειών (πρόγραμμα) σε μέσο διαρκείας, αποσκοπώντας στη πολλαπλασιαστική μετάδοση της γνώσης,σε υπέρβαση της προφορικής ομιλίας (Λόγο),που είναι στιγμιαία.'''
<br>
== ΟΡΙΣΜΟΣ ==
Αυτονόητο ότι η -ηχογράφηση λόγου- είναι ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ και όχι Ομιλία.
=== '''Απεικόνιση είναι,η κωδικοποιημένη αποτύπωση, μιας σειράς (σύνολο) δεδομένων /ενεργειών (πρόγραμμα) σε μέσο διαρκείας, αποσκοπώντας στη πολλαπλασιαστική μετάδοση της γνώσης,σε υπέρβαση της προφορικής ομιλίας (Λόγο),που είναι στιγμιαία.''' ===
Αυτονόητο ότι η -ηχογράφηση λόγου- είναι ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ και όχι Ομιλία.<br>
 
# [Βλ.Glosbe]
# [Βλ. και Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υδρία Cambridge Ήλιος-, εκδόσεις-Τέσσερα Έψιλον-]
# [Βλ εσωτ ανακατεύθυνση Απεικόνιση-Συνάρτηση]
# [Βλ Βικιπαίδεια "Αλληγορία του Σπηλαίου"]
# [Βλ. [[Εικόνα]] & [[Είδωλο]]
# [Βλ.[[Εικονομαχία]]
# [Βλ."[http://users.uoa.gr/~hspyridis/prolegomenalavdoeidis.pdf "Πλάτωνος Τίμαιος: Γένεσις Ψυχής Κόσμου (Γραμμικές & Λαβδοειδείς Λύσεις)]του Καθ. Χαράλ. Σπυρίδη]
--[[Χρήστης:MC&#38;G|MC&#38;G]] ([[Συζήτηση χρήστη:MC&#38;G|συζήτηση]]) 13:37, 2 Ιανουαρίου 2019 (UTC)
45

επεξεργασίες