Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

<!-- | Updated: 6 January 2017 -->
|}
{{Graph:Lines
| tabletype=query | table=
SELECT ?item ?itemLabel ?year
(sample(?number) as ?number)
WHERE {
values ?item {
wd:Q211734} .
?item p:P3872 ?statement.
?statement pq:P585 ?time.
?statement ps:P3872 ?number.
bind (YEAR(?time) AS ?year)
SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "el". }
MINUS { ?statement wikibase:rank wikibase:DeprecatedRank }
} group by ?year ?item ?itemLabel
order by ?item desc (?year)
| legend=
|yGrid=true
|group=itemLabel
|yAxis=Passagers
| value=number
| type=year | xField=year
|width=700
| title=Trafic annuel
}}
 
{{Line chart
10

επεξεργασίες