Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Δεκεμβριανά»

μ
Στις 18/1/1945 ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων και έδωσε εξηγήσεις όσον αφορά τη πολιτική του σχετικά με τη κατάσταση στην Ελλάδα και τα Δεκεμβριανά στην Αθήνα. Ο Τσώρτσιλ αμύνθηκε της πολιτικής του προχώρησε σε κριτική του ΕΛΑΣ.
 
{{Απόσπασμα|.......«''«Μετέβημεν ειςεἰς τηντὴν ΕλλάδαἙλλάδα μεμὲ τηντὴν πρόθεσιν νανὰ βοηθήσωμεν τηντὴν ΕλληνικήνἙλληνικήν Κυβέρνησιν, η οποίανὁποίαν αντιμετώπιζεἀντιμετώπιζε τητὴν σύγχυσιν πουποὺ είχεεἶχε προκαλέσει ειςεἰς τηντὴν χώραν ο τρόμος τωντῶν Γερμανών[..Γερμανῶν.'' […]Είχομεν ''Εἴχομεν προμηθεύσει ειςεἰς τουςτοὺς άνδραςἄνδρας αυτούςαὐτοὺς όπλαὅπλα ειςεἰς σημαντικάςσημαντικὰς ποσότητας, μεμὲ τηντὴν ελπίδαἐλπίδα ότιὅτι θαθὰ εμάχοντοἐμάχοντο κατάκατὰ τωντῶν Γερμανών[..Γερμανῶν.'' […]Δεν επρόκειτο''Δὲν ἐπρόκειτο νανὰ επιτεθούνἐπιτεθοῦν κατάκατὰ τωντῶν ΓερμανώνΓερμανῶν, αλλάἀλλὰ κατάκατὰ μέγα μέρος έλαβονἔλαβον απλώςἁπλῶς τατὰ όπλαὅπλα αυτάαὐτὰ καικαὶ ενήδρευονἐνήδρευον παριμένονταςπεριμένοντας τηντὴν στιγμήνστιγμὴν νανὰ καταλάβουν τηντὴν αρχήνἀρχὴν καικαὶ νανὰ κάμουν τηντὴν ΕλλάδαἙλλάδα κομμουνιστικόκομμουνιστικὸ κράτος μεμὲ ολοκληρωτικήνὁλοκληρωτικὴν εκκαθάρισινἐκκαθάρισιν όλωνὅλων τωντῶν αντιθέτων[...'' […]Ο ''Ὁ εξοπλισμένος ΕΛΑΣ κατάκατὰ τηντὴν τελευταίαν διετίαν έπαιξεἔπαιξε πολύπολὺ μικρόνμικρὸν ρόλον ειςεἰς τοντὸν αγώναἀγώνα κατάκατὰ τωντῶν ΓερμανώνΓερμανῶν. ΔενΔὲν δύναμαι νανὰ εξάρωἐξάρω τοντὸν ρόλον του, όπωςὅπως θαθὰ έπραττονἔπραττον αποτίωνἀποτίων φόρον θαυμασμούθαυμασμοῦ ειςεἰς τουςτοὺς ηρωικούςἡρωικοὺς Γάλλους ΜακίΜακὶ καικαὶ τουςτοὺς Βέλγους τοιούτους» .''.» {{Πηγή|<sup>Πηγή. Μετάφραση του..</sup>}}}}
 
==== Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Βρετανίας ====
2.585

επεξεργασίες